View of the restored Stadium, 1896. Tselika Valentini, Olympiakoi Agones, 1896; To fotografiko leukoma tou Albert Mayer (The Olympic Games of 1896; The Photographical Album of Albert Mayer), Eksantas-Bennaki Museum, Athens 1996.

Back