Aiolou str., Athens 1910. Papaioannou Thanassis, Enthimion Athenon (Souvenir of Athens), Gnosi, Athens 1984.

Back