dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaopeng Zhu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2006
3EEZhuo Zhang, Shiwei Sun, Xiaopeng Zhu, Suhua Chang, Xiaofei Liu, Chungong Yu, Dongbo Bu, Runsheng Chen: A novel scoring schema for peptide identification by searching protein sequence databases using tandem mass spectrometry data. BMC Bioinformatics 7: 222 (2006)
2EEYong Zhang, Shaojuan Li, Geir Skogerbø, Zhihua Zhang, Xiaopeng Zhu, Zefeng Zhang, Shiwei Sun, Hongchao Lu, Baochen Shi, Runsheng Chen: Phylophenetic properties of metabolic pathway topologies as revealed by global analysis. BMC Bioinformatics 7: 252 (2006)
1EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)

Coauthor Index

1Dongbo Bu [3]
2Suhua Chang [3]
3Lan Chen [1]
4Runsheng Chen [1] [2] [3]
5Shaojuan Li [2]
6Changning Liu [1]
7Xiaofei Liu [3]
8Hongchao Lu [1] [2]
9Baochen Shi [1] [2]
10Geir Skogerbø [1] [2]
11Shiwei Sun [2] [3]
12Jie Wang [1]
13Tao Wu [1]
14Chungong Yu [3]
15Yong Zhang [1] [2]
16Zefeng Zhang [2]
17Zhihua Zhang [1] [2]
18Zhuo Zhang [3]
19Yi Zhao [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)