dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yong Yu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
185EEYing Sun, Chunxiang Xu, Fagen Li, Yong Yu: Identity Based Multi-proxy Multi-signcryption Scheme for Electronic Commerce. IAS 2009: 281-284
184EEYing Sun, Chunxiang Xu, Qi Xia, Yong Yu: Analysis and Improvement of a Proxy Blind Multi-signature Scheme without a Secure Channel. IAS 2009: 661-664
183EEWenyuan Dai, Ou Jin, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: EigenTransfer: a unified framework for transfer learning. ICML 2009: 25
182EEHaofen Wang, Yan Liang, Linyun Fu, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Efficient query expansion for advertisement search. SIGIR 2009: 51-58
181EEHaofen Wang, Thomas Penin, Kaifeng Xu, Junquan Chen, Xinruo Sun, Linyun Fu, Qiaoling Liu, Yong Yu, Thanh Tran, Peter Haase, Rudi Studer: Hermes: a travel through semantics on the data web. SIGMOD Conference 2009: 1135-1138
180EEYong Yu, Tong Li, Qing Liu, Fei Dai, Na Zhao: OR-transition Colored Petri Net and its Application in Modeling Software System. WKDD 2009: 15-18
179EEHaofen Wang, Qiaoling Liu, Gui-Rong Xue, Yong Yu, Lei Zhang, Yue Pan: Dataplorer: a scalable search engine for the data web. WWW 2009: 1079-1080
178EECongle Zhang, Gui-Rong Xue, Yong Yu, Hongyuan Zha: Web-scale classification with naive bayes. WWW 2009: 1083-1084
177EELiangda Li, Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha, Yong Yu: Enhancing diversity, coverage and balance for summarization through structure learning. WWW 2009: 71-80
176EEGui-Rong Xue, Jie Han, Yong Yu, Qiang Yang: User language model for collaborative personalized search. ACM Trans. Inf. Syst. 27(2): (2009)
175EEYong Yu, Bo Yang, Ying Sun, Shenglin Zhu: Identity based signcryption scheme without random oracles. Computer Standards & Interfaces 31(1): 56-62 (2009)
174EEYong Yu, Chunxiang Xu, Xinyi Huang, Yi Mu: An efficient anonymous proxy signature scheme with provable security. Computer Standards & Interfaces 31(2): 348-353 (2009)
173EEGuangcan Liu, Zhouchen Lin, Yong Yu: Radon Representation-Based Feature Descriptor for Texture Classification. IEEE Transactions on Image Processing 18(5): 921-928 (2009)
172EERuihua Song, Zhenxiao Luo, Jian-Yun Nie, Yong Yu, Hsiao-Wuen Hon: Identification of ambiguous queries in web search. Inf. Process. Manage. 45(2): 216-229 (2009)
171EEXiaoyuan Wang, Xingzhi Sun, Feng Cao, Li Ma, Nick Kanellos, Kang Zhang, Yue Pan, Yong Yu: SMDM: Enhancing Enterprise-Wide Master Data Management Using Semantic Web Technologies. PVLDB 2(2): 1594-1597 (2009)
170EEGuangcan Liu, Zhouchen Lin, Yong Yu: Multi-output regression on the output manifold. Pattern Recognition 42(11): 2737-2743 (2009)
2008
169EEDi Zhang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Iterative Reinforcement Cross-Domain Text Classification. ADMA 2008: 282-293
168EEYan Liang, Haofen Wang, Qiaoling Liu, Thanh Tran, Thomas Penin, Yong Yu: Efficient Index Maintenance for Frequently Updated Semantic Data. ASWC 2008: 182-196
167EEQiaoling Liu, Kaifeng Xu, Lei Zhang, Haofen Wang, Yong Yu, Yue Pan: Catriple: Extracting Triples from Wikipedia Categories. ASWC 2008: 330-344
166EEThomas Penin, Haofen Wang, Thanh Tran, Yong Yu: Snippet Generation for Semantic Web Search Engines. ASWC 2008: 493-507
165EEYong Yu, Alain Trouvé, Bernard Chalmond: A Fast 3D Volume Reconstruction for Confocal Micro-rotation Cell Imaging. BMEI (1) 2008: 775-778
164EEShenghua Bao, Bohai Yang, Ben Fei, Shengliang Xu, Zhong Su, Yong Yu: Boosting social annotations using propagation. CIKM 2008: 1507-1508
163EEJinwen Guo, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Yong Yu: Tapping on the potential of q&a community by recommending answer providers. CIKM 2008: 921-930
162EEXiao Ling, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Knowledge Transferring Via Implicit Link Analysis. DASFAA 2008: 520-528
161EERuihua Song, Michael J. Taylor, Ji-Rong Wen, Hsiao-Wuen Hon, Yong Yu: Viewing Term Proximity from a Different Perspective. ECIR 2008: 346-357
160EEHaofen Wang, Kang Zhang, Qiaoling Liu, Thanh Tran, Yong Yu: Q2Semantic: A Lightweight Keyword Interface to Semantic Search. ESWC 2008: 584-598
159EEWenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Self-taught clustering. ICML 2008: 200-207
158EECong Shi, Dingyi Han, Xinyao Hu, Yong Yu: A unified model of pollution in P2P networks. IPDPS 2008: 1-12
157EEBertrand Le Saux, Bernard Chalmond, Yong Yu, Alain Trouvé, Olivier Renaud, Spencer L. Shorte: Micro-rotation imaging deconvolution. ISBI 2008: 1367-1370
156EEShi-Wei Gao, Lei Guo, Liang Chen, Yong Yu: Adaptive Visual Tracking Using Particle Filter. ITNG 2008: 1117-1122
155EEXiao Ling, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: Spectral domain-transfer learning. KDD 2008: 488-496
154EEWenyuan Dai, Yuqiang Chen, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: Translated Learning: Transfer Learning across Different Feature Spaces. NIPS 2008: 353-360
153EEHao Zheng, Xian Wu, Yong Yu: Enriching WordNet with Folksonomies. PAKDD 2008: 1075-1080
152EEKaifeng Xu, Rui Li, Shenghua Bao, Dingyi Han, Yong Yu: SEM: Mining Spatial Events from the Web. PAKDD 2008: 393-404
151EECongle Zhang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Knowledge Supervised Text Classification with No Labeled Documents. PRICAI 2008: 509-520
150EECongle Zhang, Yong Yu: Constrained Local Regularized Transducer for Multi-Component Category Classification. PRICAI 2008: 521-532
149EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Ben Fei, Zhong Su, Yong Yu: Exploring folksonomy for personalized search. SIGIR 2008: 155-162
148EEKe Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha, Yong Yu: Learning to rank with ties. SIGIR 2008: 275-282
147EEGui-Rong Xue, Dikan Xing, Qiang Yang, Yong Yu: Deep classification in large-scale text hierarchies. SIGIR 2008: 619-626
146EEGui-Rong Xue, Wenyuan Dai, Qiang Yang, Yong Yu: Topic-bridged PLSA for cross-domain text classification. SIGIR 2008: 627-634
145EELi Ma, Chen Wang, Jing Lu, Feng Cao, Yue Pan, Yong Yu: Effective and efficient semantic web data management over DB2. SIGMOD Conference 2008: 1183-1194
144EEDikan Xing, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: Deep classifier: automatically categorizing search results into large-scale hierarchies. WSDM 2008: 139-148
143EEYifan Chen, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Advertising keyword suggestion based on concept hierarchy. WSDM 2008: 251-260
142EEYunbo Cao, Huizhong Duan, Chin-Yew Lin, Yong Yu, Hsiao-Wuen Hon: Recommending questions using the mdl-based tree cut model. WWW 2008: 81-90
141EEXiao Ling, Gui-Rong Xue, Wenyuan Dai, Yun Jiang, Qiang Yang, Yong Yu: Can chinese web pages be classified with english data source? WWW 2008: 969-978
140EEHaofen Wang, Thomas Penin, Linyun Fu, Qiaoling Liu, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Semantic Services for Wikipedia. Weaving Services and People on the World Wide Web 2008: 27-47
139EECong Shi, Dingyi Han, Yuanjie Liu, Shicong Meng, Yong Yu: A dynamic routing protocol for keyword search in unstructured peer-to-peer networks. Computer Communications 31(2): 318-331 (2008)
138EEZhan-Li Sun, Tsan-Ming Choi, Kin-Fan Au, Yong Yu: Sales forecasting using extreme learning machine with applications in fashion retailing. Decision Support Systems 46(1): 411-419 (2008)
137EEYong Yu, Takashi Chaen, Showzow Tsujio: High-Stiffness and High-Sensitivity 3-Axis Force Sensor Using Strain-Deformation Expansion Mechanism. I. J. Information Acquisition 5(3): 197-207 (2008)
136EEYong Yu, Yoshiyuki Kamo, Hironobu Kawakoe, Showzow Tsujio: Estimation of Contact Shape of Quadric Environment with Object Probing Operation. I. J. Information Acquisition 5(4): 359-368 (2008)
135EEShenghua Bao, Rui Li, Yong Yu, Yunbo Cao: Competitor Mining with the Web. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(10): 1297-1310 (2008)
134EEXuefei Cao, Weidong Kou, Yong Yu, Rong Sun: Identity-Based Authenticated Key Agreement Protocols without Bilinear Pairings. IEICE Transactions 91-A(12): 3833-3836 (2008)
133EEXuecheng Liu, Tianlu Mao, Shihong Xia, Yong Yu, Zhaoqi Wang: Facial animation by optimized blendshapes from motion capture data. Journal of Visualization and Computer Animation 19(3-4): 235-245 (2008)
2007
132 Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: Transferring Naive Bayes Classifiers for Text Classification. AAAI 2007: 540-545
131EEBo Yang, Yong Yu, Fagen Li, Ying Sun: Provably Secure Identity-Based Threshold Unsigncryption Scheme. ATC 2007: 114-122
130EEYong Yu, Bo Yang, Xinyi Huang, Mingwu Zhang: Efficient Identity-Based Signcryption Scheme for Multiple Receivers. ATC 2007: 13-21
129 Liang Chen, Lei Guo, Ning Yang, Yong Yu: Edge Detection using Inertia-based Ant Colony Systems. Artificial Intelligence and Pattern Recognition 2007: 320-325
128EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu: Using social annotations to improve language model for information retrieval. CIKM 2007: 1003-1006
127EENianfeng Shi, Weiqing Tang, Yong Yu, Zhengduo Pang, Tao He: Real-Time Conflict Detection in Cooperative Plant Design System Combining Prior and Context. CSCWD (Selected Papers) 2007: 204-214
126EEChong Wang, Miao Xiong, Qi Zhou, Yong Yu: PANTO: A Portable Natural Language Interface to Ontologies. ESWC 2007: 473-487
125EEXiaolong Zhu, Shihong Xia, Yong Yu, Tianlu Mao: A Novel Method for Cloth-Body Collision Detection. HCI (12) 2007: 1056-1063
124EEYong Yu, Zhaoqi Wang, Shihong Xia, Tianlu Mao: Automatic Joints Extraction of Scanned Human Body. HCI (12) 2007: 286-293
123EEYaodong Zhang, Guobin Shen, Yong Yu: LiPS: Efficient P2P Search Scheme with Novel Link Prediction Techniques. ICC 2007: 1875-1880
122EEWenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Boosting for transfer learning. ICML 2007: 193-200
121EELinyun Fu, Haofen Wang, Haiping Zhu, Huajie Zhang, Yang Wang, Yong Yu: Making More Wikipedians: Facilitating Semantics Reuse for Wikipedia Authoring. ISWC/ASWC 2007: 128-141
120EEGang Wang, Yong Yu, Haiping Zhu: PORE: Positive-Only Relation Extraction from Wikipedia Text. ISWC/ASWC 2007: 580-594
119EELei Zhang, Qiaoling Liu, Jie Zhang, Haofen Wang, Yue Pan, Yong Yu: Semplore: An IR Approach to Scalable Hybrid Query of Semantic Web Data. ISWC/ASWC 2007: 652-665
118EEMianwei Zhou, Shenghua Bao, Xian Wu, Yong Yu: An Unsupervised Model for Exploring Hierarchical Semantics from Social Annotations. ISWC/ASWC 2007: 680-693
117EEQi Zhou, Chong Wang, Miao Xiong, Haofen Wang, Yong Yu: SPARK: Adapting Keyword Query to Semantic Search. ISWC/ASWC 2007: 694-707
116EEWenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang, Yong Yu: Co-clustering based classification for out-of-domain documents. KDD 2007: 210-219
115EEYong Yu, Alain Trouvé, Bernard Chalmond: A Bayesian 3D Volume Reconstruction for Confocal Micro-rotation Cell Imaging. MICCAI (2) 2007: 685-692
114EEGang Wang, Huajie Zhang, Haofen Wang, Yong Yu: Enhancing Relation Extraction by Eliciting Selectional Constraint Features from Wikipedia. NLDB 2007: 329-340
113EEYang Wang, Haofen Wang, Haiping Zhu, Yong Yu: Exploit Semantic Information for Category Annotation Recommendation in Wikipedia. NLDB 2007: 48-60
112EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Yong Yu, Yunbo Cao: Using Social Annotations to Smooth the Language Model for IR. PAKDD 2007: 1015-1021
111EEHuizhong Duan, Shenghua Bao, Yong Yu: CCRM: An Effective Algorithm for Mining Commodity Information from Threaded Chinese Customer Reviews. PAKDD 2007: 473-480
110EEDikan Xing, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Bridged Refinement for Transfer Learning. PKDD 2007: 324-335
109EEXinyao Hu, Shicong Meng, Cong Shi, Dingyi Han, Yong Yu: Predicting Query Duplication with Box-Jenkins Models and Its Applications. Peer-to-Peer Computing 2007: 79-86
108EEYong Yu, Bo Yang, Ying Sun: ID-based threshold signature and mediated signature schemes. SNPD (1) 2007: 473-478
107EEYong Yu, Bo Yang, Ying Sun: A provably secure ID-based mediated signcryption scheme. SNPD (3) 2007: 647-652
106EEJing Lu, Feng Cao, Li Ma, Yong Yu, Yue Pan: An Effective SPARQL Support over Relational Databases. SWDB-ODBIS 2007: 57-76
105EEHuajie Zhang, Linyun Fu, Haofen Wang, Haiping Zhu, Yang Wang, Yong Yu: EachWiki: Suggest to Be an Easy-To-Edit Wiki Interface for Everyone. Semantic Web Challenge 2007
104EEHuizhong Duan, Qi Zhou, Zhen Lu, Ou Jin, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu: Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab. TREC 2007
103EEJing Lu, Li Ma, Lei Zhang, Jean-Sébastien Brunner, Chen Wang, Yue Pan, Yong Yu: SOR: A Practical System for Ontology Storage, Reasoning and Search. VLDB 2007: 1402-1405
102EEXin Zhang, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Adaptive Email Spam Filtering Based on Information Theory. WISE 2007: 159-170
101EEJie Han, Dingyi Han, Chenxi Lin, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu: Homepage live: automatic block tracing for web personalization. WWW 2007: 1-10
100EERuihua Song, Zhenxiao Luo, Ji-Rong Wen, Yong Yu, Hsiao-Wuen Hon: Identifying ambiguous queries in web search. WWW 2007: 1169-1170
99EEXiaochuan Ni, Gui-Rong Xue, Xiao Ling, Yong Yu, Qiang Yang: Exploring in the weblog space by detecting informative and affective articles. WWW 2007: 281-290
98EEShenghua Bao, Gui-Rong Xue, Xiaoyuan Wu, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Optimizing web search using social annotations. WWW 2007: 501-510
97EERui Li, Shenghua Bao, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Towards effective browsing of large scale social annotations. WWW 2007: 943-952
96EEBogdan Danila, Yong Yu, John A. Marsh, Kevin E. Bassler: Transport optimization on complex networks CoRR abs/cond-mat/0701184: (2007)
95EEQuanjun Song, Yong Yu, YunJian Ge, Zhen Gao, Huanghuan Shen, Xiaohong Deng: A Real-Time EMG-Driven Arm wrestling Robot Considering Motion Characteristics of Human Upper Limbs. I. J. Humanoid Robotics 4(4): 645-670 (2007)
2006
94EEJie Han, Yong Yu, Chenxi Lin, Dingyi Han, Gui-Rong Xue: A Hierarchical Model of Web Graph. ADMA 2006: 790-797
93EERui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yuanjie Liu, Yong Yu: Web Scale Competitor Discovery Using Mutual Information. ADMA 2006: 798-808
92EEHaiping Zhu, Huajie Zhang, Yong Yu: Deep into Color Names: Matching Color Descriptions by Their Fuzzy Semantics. AIMSA 2006: 138-149
91EEShicong Meng, Cong Shi, Dingyi Han, Xing Zhu, Yong Yu: A Statistical Study of Today's Gnutella. APWeb 2006: 189-200
90EECong-Le Zhang, Sheng Huang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Image Description Mining and Hierarchical Clustering on Data Records Using HR-Tree. APWeb 2006: 379-390
89EEJie Zhang, Miao Xiong, Yong Yu: Mining Query Log to Assist Ontology Learning from Relational Database. APWeb 2006: 437-448
88EELei Li, Qiaoling Liu, Yunfeng Tao, Lei Zhang, Jian Zhou, Yong Yu: Providing an Uncertainty Reasoning Service for Semantic Web Application. APWeb 2006: 628-639
87EEXiaoyuan Wu, Shen Huang, Jie Zhang, Yong Yu: Hierarchical Topic Term Extraction for Semantic Annotation in Chinese Bulletin Board System. ASWC 2006: 30-43
86EEJian Zhou, Li Ma, Qiaoling Liu, Lei Zhang, Yong Yu, Yue Pan: Minerva: A Scalable OWL Ontology Storage and Inference System. ASWC 2006: 429-443
85EEShenghua Bao, Lei Zhang, Chenxi Lin, Yong Yu: A Semantic Rewriting Approach to Automatic Information Providing Web Service Composition. ASWC 2006: 488-500
84EEMiao Xiong, Yifan Chen, Hao Zheng, Yong Yu: Towards Quick Understanding and Analysis of Large-Scale Ontologies. ASWC 2006: 84-98
83EEShenghua Bao, Yunbo Cao, Bing Liu, Yong Yu, Hang Li: Mining Latent Associations of Objects Using a Typed Mixture Model--A Case Study on Expert/Expertise Mining. ICDM 2006: 803-807
82EERui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yong Yu, Yunbo Cao: CoMiner: An Effective Algorithm for Mining Competitors from the Web. ICDM 2006: 948-952
81EEShicong Meng, Yifeng Shao, Cong Shi, Dingyi Han, Yong Yu: Mining and Predicting Duplication over Peer-to-Peer Query Streams. ICDM Workshops 2006: 648-652
80 Yong Yu, Yu-Fai Fung: A Fuzzy Controller for a Network Protocol over the IEEE 1394 Device. IMECS 2006: 237-242
79EEZhongCheng Wu, Fei Shen, Yong Yu: The Design of Digital Handwriting Forces Vector Ink and its Application in Online Signature Verification. IROS 2006: 4239-4244
78EEYong Yu, Takashi Chaen, Showzow Tsujio: High-Stiffness and High-Sensitivity 3-Axis Force Sensor Using Strain-Deformation Expansion Mechanism. IROS 2006: 4417-4422
77EEZhen Gao, Quanjun Song, Yuman Nie, Jianhe Lei, Yong Yu, YunJian Ge: Conceptual Design and Implementation of Arm Wrestling Robot. IROS 2006: 4582-4586
76EEShuai Yan, Dianguo Xu, Gaolin Wang, Ming Yang, Yong Yu, Xianguo Gui: Low Speed Control of PMAC Servo System Based on Reduced-order Observer. IROS 2006: 4886-4889
75EEGuangbin Bao, Zhanting Yuan, Jian Song, Yong Yu, Xinming Xie: A Multicast Routing Algorithm Based on Improved Annealing Mechanics in Transiently Chaotic Neural Network. ISDA (3) 2006: 207-210
74EEJinghua Ma, YunJian Ge, Jianhe Lei, Quanjun Song, Yu Ge, Yong Yu: Recognition Method of Throwing Force of Athlete Based on Multi-class SVM. ISNN (2) 2006: 253-258
73EEDingyi Han, Gui-Rong Xue, Yong Yu: An Empirical Study of Data Smoothing Methods for Memory-Based and Hybrid Collaborative Filtering. PRICAI 2006: 81-90
72EECong Shi, Shicong Meng, Yuanjie Liu, Dingyi Han, Yong Yu: Reinforcement Learning for Query-Oriented Routing Indices in Unstructured Peer-to-Peer Networks. Peer-to-Peer Computing 2006: 267-274
71EEDingyi Han, Ting Shen, Shicong Meng, Yong Yu: Cuckoo Ring: BalancingWorkload for Locality Sensitive Hash. Peer-to-Peer Computing 2006: 49-56
70 Xiaoyuan Wu, Shen Huang, Yong Yu: Salient Phrases-based Clustering and Ranking in Chinese Bulletin Board System. SEKE 2006: 73-78
69EEShenghua Bao, Huizhong Duan, Qi Zhou, Miao Xiong, Yong Yu, Yunbo Cao: Research on Expert Search at Enterprise Track of TREC 2006. TREC 2006
68EEWenyuan Dai, Yong Yu, Cong-Le Zhang, Jie Han, Gui-Rong Xue: A Novel Web Page Categorization Algorithm Based on Block Propagation Using Query-Log Information. WAIM 2006: 435-446
67EEShenghua Bao, Lei Zhang, Erdong Chen, Min Long, Rui Li, Yong Yu: LSM: Language Sense Model for Information Retrieval. WAIM 2006: 97-108
66EEDingyi Han, Yong Yu, Gui-Rong Xue: Exploiting Rating Behaviors for Effective Collaborative Filtering. WISE 2006: 175-186
65EEHaiping Zhu, Huajie Zhang, Yong Yu: Deeper Semantics Goes a Long Way: Fuzzified Representation and Matching of Color Descriptions for Online Clothing Search. WISE 2006: 423-435
64EEXian Wu, Lei Zhang, Yong Yu: Exploring social annotations for the semantic web. WWW 2006: 417-426
63EEXiaochuan Ni, Xiaoyuan Wu, Yong Yu: Automatic Identification of Chinese Weblogger's Interests Based on Text Classification. Web Intelligence 2006: 247-253
62EEBogdan Danila, Yong Yu, Samuel Earl, John A. Marsh, Zoltán Toroczkai, Kevin E. Bassler: Congestion-gradient driven transport on complex networks CoRR abs/cond-mat/0603861: (2006)
61EEBogdan Danila, Yong Yu, John A. Marsh, Kevin E. Bassler: Optimal routing on complex networks CoRR abs/cond-mat/0607017: (2006)
60EEGui-Rong Xue, Yong Yu, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen: Reinforcing Web-object Categorization Through Interrelationships. Data Min. Knowl. Discov. 12(2-3): 229-248 (2006)
59EEShen Huang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma: Multitype Features Coselection for Web Document Clustering. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(4): 448-459 (2006)
58EEChunling Yang, Yong Yu, Dongyang Zhao, Guoliang Zhao: Study on modeling of multispectral emissivity and optimization algorithm. IEEE Transactions on Neural Networks 17(1): 238-242 (2006)
57EEXing Zhu, Hualiang Cao, Yong Yu: SDQE: towards automatic semantic query optimization in P2P systems. Inf. Process. Manage. 42(1): 222-236 (2006)
56EELei Zhang, Xian Wu, Yong Yu: Emergent Semantics from Folksonomies: A Quantitative Study. J. Data Semantics VI: 168-186 (2006)
55EEShen Huang, Yong Yu, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Wei-Ying Ma: TSSP: Multi-features based reinforcement algorithm to find related papers. Web Intelligence and Agent Systems 4(3): 271-287 (2006)
2005
54 Guangcan Liu, Yong Yu, Xing Zhu: A Learning-Based Term-Weighting Approach for Information Retrieval. AAAI 2005: 1418-1423
53EEShengping Li, Shen Huang, Gui-Rong Xue, Yong Yu: Block-Based Language Modeling Approach Towards Web Search. APWeb 2005: 170-182
52EEJian Zhou, Yong Yu, Lei Zhang, Chenxi Lin, Yin Yang: Integrating Web Services into Ontology-Based Web Portal. APWeb 2005: 585-596
51EEJie Han, Yong Yu, Guowei Liu, Gui-Rong Xue: An Algorithm for Enumerating SCCs in Web Graph. APWeb 2005: 655-667
50EEGuowei Liu, Yong Yu, Jie Han, Gui-Rong Xue: China Web Graph Measurements and Evolution. APWeb 2005: 668-679
49EEChenxi Lin, Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Yong Yu: Using Probabilistic Latent Semantic Analysis for Personalized Web Search. APWeb 2005: 707-717
48EEGuowei Liu, Weibin Zhu, Yong Yu: A Unified Probabilistic Framework for Clustering Correlated Heterogeneous Web Objects. APWeb 2005: 76-87
47 Yujie Zhang, Yidong Yang, Yong Yu: Integrated Flight Thrust Control via LMI-Based Hinfty Synthesis in Automatic Carrier Landing System. CIMCA/IAWTIC 2005: 1147-1152
46EEKewei Tu, Yong Yu: CMC: Combining Multiple Schema-Matching Strategies Based on Credibility Prediction. DASFAA 2005: 888-893
45 Yong Yu, Tetsu Arima, Showzow Tsujio: Estimation of Object Inertia Parameters on Robot Pushing Operation. ICRA 2005: 1657-1662
44 Ming Meng, ZhongCheng Wu, Yong Yu, Yu Ge, YunJian Ge: Design and Characterization of a Six-axis Accelerometer. ICRA 2005: 2356-2361
43EEKewei Tu, Miao Xiong, Lei Zhang, Haiping Zhu, Jie Zhang, Yong Yu: Towards Imaging Large-Scale Ontologies for Quick Understanding and Analysis. International Semantic Web Conference 2005: 702-715
42EEXing Zhu, Dingyi Han, Weibin Zhu, Yong Yu: An Effective Resource Description Based Approach to Find Similar Peers. Peer-to-Peer Computing 2005: 191-198
41EEGui-Rong Xue, Chenxi Lin, Qiang Yang, Wensi Xi, Hua-Jun Zeng, Yong Yu, Zheng Chen: Scalable collaborative filtering using cluster-based smoothing. SIGIR 2005: 114-121
40EEGui-Rong Xue, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Yong Yu, Zheng Chen: Exploiting the hierarchical structure for link analysis. SIGIR 2005: 186-193
39EEWei Liu, Gui-Rong Xue, Yong Yu, Hua-Jun Zeng: Importance-Based Web Page Classification Using Cost-Sensitive SVM. WAIM 2005: 127-137
38EEJing Lu, Yong Yu, Kewei Tu, Chenxi Lin, Lei Zhang: An Approach to RDF(S) Query, Manipulation and Inference on Databases. WAIM 2005: 172-183
37EEWei Liu, Gui-Rong Xue, Shen Huang, Yong Yu: Interactive Chinese Search Results Clustering for Personalization. WAIM 2005: 676-681
36EEXing Zhu, Dingyi Han, Yong Yu, Weibin Zhu: A Novel Resource Description Based Approach for Clustering Peers. WAIM 2005: 864-869
35EELei Zhang, Yong Yu, Jian Zhou, Chenxi Lin, Yin Yang: An enhanced model for searching in semantic portals. WWW 2005: 453-462
34EEShen Huang, Yong Yu, Shengping Li, Gui-Rong Xue, Lei Zhang: A study on combination of block importance and relevance to estimate page relevance. WWW (Special interest tracks and posters) 2005: 1042-1043
2004
33EEGui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma, Wensi Xi, Weiguo Fan: Optimizing web search using web click-through data. CIKM 2004: 118-126
32EEGui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma, Wensi Xi, Edward A. Fox: MRSSA: an iterative algorithm for similarity spreading over interrelated objects. CIKM 2004: 240-241
31EEChenxi Lin, Lei Zhang, Jian Zhou, Yin Yang, Yong Yu: SPortS: Semantic + Portal + Service. ECAI Workshop on Application of Semantic Web Technologies to Web Communities 2004
30EEGui-Rong Xue, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wensi Xi, Wei-Ying Ma: IRC: An Iterative Reinforcement Categorization Algorithm for Interrelated Web Objects. ICDM 2004: 273-280
29EEMinzhou Luo, Tao Mei, Xiaohua Wang, Yong Yu: Grasp Characteristics of an Underactuated Robot Hand. ICRA 2004: 2236-2241
28EEChenxi Lin, Yong Yu, Yin Yang, Lei Zhang, Jian Zhou: Towards Composing Information Providing Services. IEEE SCC 2004: 117-122
27EELei Zhang, Yong Yu, Jing Lu, Chenxi Lin, Kewei Tu, MingChuan Guo, Zhuo Zhang, Guo Tong Xie, Zhong Su, Yue Pan: ORIENT: Integrate Ontology Engineering into Industry Tooling Environment. International Semantic Web Conference 2004: 823-838
26EEYong Yu, Yu-Fai Fung: A Commodity Cluster Using IEEE 1394 Network for Parallel Applications. PDCAT 2004: 441-445
25EEMing Meng, ZhongCheng Wu, Ping Fang, YunJian Ge, Yong Yu: On-line Writer Verification Using Force Features of Basic Strokes. SINOBIOMETRICS 2004: 646-653
24EEShen Huang, Gui-Rong Xue, Xing Zhu, Yan-Feng Ge, Yong Yu: DHT Based Searching Improved by Sliding Window. WAIM 2004: 208-217
23EEShen Huang, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma: Multi-type Features Based Web Document Clustering. WISE 2004: 253-265
22EEGui-Rong Xue, Shen Huang, Yong Yu, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma: Optimizing Web Search Using Spreading Activation on the Clickthrough Data. WISE 2004: 409-414
21EEGui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, Yong Yu: Similarity spreading: a unified framework for similarity calculation of interrelated objects. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004: 460-461
20EEShen Huang, Gui-Rong Xue, Benyu Zhang, Zheng Chen, Yong Yu, Wei-Ying Ma: TSSP: A Reinforcement Algorithm to Find Related Papers. Web Intelligence 2004: 117-123
19EEYong Yu, Takashi Kiyokawa, Showzow Tsujio: Estimation of Mass and Center of Mass of Unknown and Graspless Cylinder-like Object. I. J. Information Acquisition 1(1): 47-55 (2004)
18EEYong Yu, Kamal K. Gupta: C-space Entropy: A Measure for View Planning and Exploration for General Robot-Sensor Systems in Unknown Environments. I. J. Robotic Res. 23(12): 1197-1223 (2004)
2003
17EEKewei Tu, Jing Lu, Haiping Zhu, Guowei Liu, Yong Yu: A Semantic Search Approach by Graph Matching with Negations and Inferences. ICCS 2003: 378-391
16 Yong Yu, Takashi Ishitsuka, Showzow Tsujio: Torque sensing of finger joint using strain-deformation expansion mechanism. ICRA 2003: 1850-1856
15 Xing Zhu, Shen Huang, Yong Yu: Recognizing the Relations between Web Pages Using Artificial Neural Network. SAC 2003: 1217-1221
2002
14 Haiping Zhu, Jiwei Zhong, Jianming Li, Yong Yu: An Approach for Semantic Search by Matching RDF Graphs. FLAIRS Conference 2002: 450-454
13EEJiwei Zhong, Haiping Zhu, Jianming Li, Yong Yu: Conceptual Graph Matching for Semantic Search. ICCS 2002: 92-196
12 Ying Li, Yong Yu, Showzow Tsujio: An Analytical Grasp Planning on Given Object with Multifingered Hand. ICRA 2002: 3749-3754
2001
11EEAlain Trouvé, Yong Yu: Metric Similarities Learning through Examples: An Application to Shape Retrieval. EMMCVPR 2001: 50-62
10EELei Zhang, Yong Yu: Learning to Generate CGs from Domain Specific Sentences. ICCS 2001: 44-57
9 Yong Yu, Kamal K. Gupta: An Information Theoretical Approach to View Planning with Kinematic and Geometric Constraints. ICRA 2001: 1948-1953
8 Kamal K. Gupta, Yong Yu: On Eye-sensor Based Path Planning for Robots with Non-trivial Geometry/Kinematics. ICRA 2001: 265-270
7EEZhu Jun, Yong Yu: An Architecture for Adaptively Replicating Cooperative Shared Objects. ISADS 2001: 255-
2000
6EEYong Yu, Kamal K. Gupta: View Planning via C-Space Entropy for Efficient Exploration with Eye-in-Hand Systems. ISER 2000: 373-384
5EEYong Yu, Kamal K. Gupta: Sensor-based probabilistic roadmaps: experiments with an eye-in-hand system. Advanced Robotics 14(6): 515-536 (2000)
1999
4 Yong Yu, Kenro Fukuda, Showzow Tsujio: Estimation of Mass and Center of Mass of Graspless and Shape-U known Object. ICRA 1999: 2893-2898
1998
3 Yong Yu, Kamal K. Gupta: An Efficient On-Line Algorithm for Direct Octree Construction from Range Images. ICRA 1998: 3079-3084
2 Yong Yu, Kenichi Takeuchi, Tsuneo Yoshikawa: Optimization of Robot Hand Power Grasps. ICRA 1998: 3341-3347
1994
1EEJian-Gang Wang, Ying-Ming Hao, Hong-Kai Cao, Yong Yu, Xin-Ping Xu: A Visual Navigation System for Autonomous Underwater Vehicle. MVA 1994: 544-547

Coauthor Index

1Tetsu Arima [45]
2Kin-Fan Au [138]
3Guangbin Bao [75]
4Shenghua Bao [67] [69] [82] [83] [85] [93] [97] [98] [104] [111] [112] [118] [128] [135] [149] [152] [163] [164]
5Kevin E. Bassler [61] [62] [96]
6Jean-Sébastien Brunner [103]
7Feng Cao [106] [145] [171]
8Hong-Kai Cao [1]
9Hualiang Cao [57]
10Xuefei Cao [134]
11Yunbo Cao [69] [82] [83] [104] [112] [128] [135] [142]
12Takashi Chaen [78] [137]
13Bernard Chalmond [115] [157] [165]
14Erdong Chen [67]
15Junquan Chen [181]
16Liang Chen [129] [156]
17Yifan Chen [84] [143]
18Yuqiang Chen [154]
19Zheng Chen [20] [21] [22] [23] [30] [32] [33] [40] [41] [55] [59] [60] [101]
20Tsan-Ming Choi [138]
21Fei Dai [180]
22Wenyuan Dai [68] [102] [110] [116] [122] [132] [141] [146] [154] [155] [159] [162] [183]
23Bogdan Danila [61] [62] [96]
24Xiaohong Deng [95]
25Huizhong Duan [69] [104] [111] [142]
26Samuel Earl [62]
27Weiguo Fan [33]
28Ping Fang [25]
29Ben Fei [97] [98] [149] [164]
30Edward A. Fox [32]
31Linyun Fu [105] [121] [140] [181] [182]
32Kenro Fukuda [4]
33Yu-Fai Fung [26] [80]
34Shi-Wei Gao [156]
35Zhen Gao [77] [95]
36Yan-Feng Ge [24]
37Yu Ge [44] [74]
38YunJian Ge [25] [44] [74] [77] [95]
39Xianguo Gui [76]
40Jinwen Guo [163]
41Lei Guo [129] [156]
42MingChuan Guo [27]
43Kamal K. Gupta [3] [5] [6] [8] [9] [18]
44Peter Haase [181]
45Dingyi Han [36] [42] [66] [71] [72] [73] [81] [91] [94] [101] [109] [139] [152] [158]
46Jie Han [50] [51] [68] [94] [101] [176]
47Ying-Ming Hao [1]
48Tao He [127]
49Hsiao-Wuen Hon [100] [142] [161] [172]
50Xinyao Hu [109] [158]
51Shen Huang [15] [20] [22] [23] [24] [34] [37] [53] [55] [59] [70] [87]
52Sheng Huang [90]
53Xinyi Huang [130] [174]
54Takashi Ishitsuka [16]
55Yun Jiang [141]
56Ou Jin [104] [183]
57Zhu Jun [7]
58Yoshiyuki Kamo [136]
59Nick Kanellos [171]
60Hironobu Kawakoe [136]
61Takashi Kiyokawa [19]
62Weidong Kou [134]
63Jianhe Lei [74] [77]
64Fagen Li [131] [185]
65Hang Li [83]
66Jianming Li [13] [14]
67Lei Li [88]
68Liangda Li [177]
69Rui Li [67] [82] [93] [97] [135] [152]
70Shengping Li [34] [53]
71Tong Li [180]
72Ying Li [12]
73Yan Liang [168] [182]
74Chenxi Lin [27] [28] [31] [35] [38] [41] [49] [52] [85] [94] [101]
75Chin-Yew Lin [142]
76Zhouchen Lin [170] [173]
77Xiao Ling [99] [141] [155] [162]
78Bing Liu [83]
79Guangcan Liu [54] [170] [173]
80Guowei Liu [17] [48] [50] [51]
81Qiaoling Liu [86] [88] [119] [140] [160] [167] [168] [179] [181]
82Qing Liu [180]
83Wei Liu [37] [39]
84Xuecheng Liu [133]
85Yuanjie Liu [72] [93] [139]
86Min Long [67]
87Jing Lu [17] [27] [38] [103] [106] [145]
88Zhen Lu [104]
89Minzhou Luo [29]
90Zhenxiao Luo [100] [172]
91Jinghua Ma [74]
92Li Ma [86] [103] [106] [145] [171]
93Wei-Ying Ma [20] [21] [22] [23] [30] [32] [33] [55] [59]
94Tianlu Mao [124] [125] [133]
95John A. Marsh [61] [62] [96]
96Tao Mei [29]
97Ming Meng [25] [44]
98Shicong Meng [71] [72] [81] [91] [109] [139]
99Yi Mu [174]
100Xiaochuan Ni [63] [99]
101Jian-Yun Nie [172]
102Yuman Nie [77]
103Yue Pan [27] [86] [103] [106] [119] [145] [167] [171] [179]
104Zhengduo Pang [127]
105Thomas Penin [140] [166] [168] [181]
106Olivier Renaud [157]
107Bertrand Le Saux [157]
108Yifeng Shao [81]
109Dou Shen [30] [60]
110Fei Shen [79]
111Guobin Shen [123]
112Huanghuan Shen [95]
113Ting Shen [71]
114Cong Shi [72] [81] [91] [109] [139] [158]
115Nianfeng Shi [127]
116Spencer L. Shorte [157]
117Jian Song [75]
118Quanjun Song [74] [77] [95]
119Ruihua Song [100] [161] [172]
120Rudi Studer [181]
121Zhong Su [27] [97] [98] [149] [164]
122Rong Sun [134]
123Xingzhi Sun [171]
124Xinruo Sun [181]
125Ying Sun [107] [108] [131] [175] [184] [185]
126Zhan-Li Sun [138]
127Kenichi Takeuchi [2]
128Weiqing Tang [127]
129Yunfeng Tao [88]
130Michael J. Taylor [161]
131Zoltán Toroczkai [62]
132Thanh Tran (Duc Thanh Tran) [160] [166] [168] [181]
133Alain Trouvé [11] [115] [157] [165]
134Showzow Tsujio [4] [12] [16] [19] [45] [78] [136] [137]
135Kewei Tu [17] [27] [38] [43] [46]
136Chen Wang [103] [145]
137Chong Wang [117] [126]
138Gang Wang [114] [120]
139Gaolin Wang [76]
140Haofen Wang [105] [113] [114] [117] [119] [121] [140] [160] [166] [167] [168] [179] [181] [182]
141Jian-Gang Wang [1]
142Jin Wang [82] [93]
143Xiaohua Wang [29]
144Xiaoyuan Wang [171]
145Yang Wang [105] [113] [121]
146Zhaoqi Wang [124] [133]
147Ji-Rong Wen [100] [161]
148Xian Wu [56] [64] [118] [153]
149Xiaoyuan Wu [63] [70] [87] [98]
150ZhongCheng Wu [25] [44] [79]
151Wensi Xi [30] [32] [33] [41]
152Qi Xia [184]
153Shihong Xia [124] [125] [133]
154Guo Tong Xie [27]
155Xinming Xie [75]
156Dikan Xing [110] [144] [147]
157Miao Xiong [43] [69] [84] [89] [117] [126]
158Chunxiang Xu [174] [184] [185]
159Dianguo Xu [76]
160Kaifeng Xu [152] [167] [181]
161Shengliang Xu [112] [128] [149] [163] [164]
162Xin-Ping Xu [1]
163Gui-Rong Xue [20] [21] [22] [23] [24] [30] [32] [33] [34] [37] [39] [40] [41] [49] [50] [51] [53] [55] [60] [66] [68] [73] [90] [94] [98] [99] [102] [110] [116] [122] [132] [140] [141] [143] [144] [146] [147] [148] [151] [154] [155] [159] [162] [169] [176] [177] [178] [179] [182] [183]
164Shuai Yan [76]
165Bo Yang [107] [108] [130] [131] [175]
166Bohai Yang [164]
167Chunling Yang [58]
168Ming Yang [76]
169Ning Yang [129]
170Qiang Yang [30] [40] [41] [60] [99] [116] [122] [132] [141] [144] [146] [147] [154] [155] [159] [176] [183]
171Yidong Yang [47]
172Yin Yang [28] [31] [35] [52]
173Tsuneo Yoshikawa [2]
174Zhanting Yuan [75]
175Hua-Jun Zeng [21] [22] [30] [32] [33] [39] [40] [41] [49] [60] [101]
176Hongyuan Zha [148] [177] [178]
177Benyu Zhang [20] [23] [55]
178Cong-Le Zhang [68] [90]
179Congle Zhang [150] [151] [178]
180Di Zhang [169]
181Huajie Zhang [65] [92] [105] [114] [121]
182Jie Zhang [43] [87] [89] [119]
183Kang Zhang [160] [171]
184Lei Zhang [10] [27] [28] [31] [34] [35] [38] [43] [52] [56] [64] [67] [85] [86] [88] [103] [119] [167] [179]
185Mingwu Zhang [130]
186Xin Zhang [102]
187Yaodong Zhang [123]
188Yujie Zhang [47]
189Zhuo Zhang [27]
190Dongyang Zhao [58]
191Guoliang Zhao [58]
192Na Zhao [180]
193Hao Zheng [84] [153]
194Jiwei Zhong [13] [14]
195Jian Zhou [28] [31] [35] [52] [86] [88]
196Ke Zhou [148] [177]
197Mianwei Zhou [118]
198Qi Zhou [69] [104] [117] [126]
199Haiping Zhu [13] [14] [17] [43] [65] [92] [105] [113] [120] [121]
200Shenglin Zhu [175]
201Weibin Zhu [36] [42] [48]
202Xiaolong Zhu [125]
203Xing Zhu [15] [24] [36] [42] [54] [57] [91]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)