dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jun Yang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo
Home Page

*2009
213EEJun Yang, Deyun Zhang, Yunyi Zhang: An Energy-Efficient Data Gathering Protocol for Wireless Sensor Networks. ACIS-ICIS 2009: 780-785
212EEPing Zhou, Bo Zhao, Yu Du, Yi Xu, Youtao Zhang, Jun Yang, Li Zhao: Frequent value compression in packet-based NoC architectures. ASP-DAC 2009: 13-18
211EEYi Zhang, Herodotos Herodotou, Jun Yang: RIOT: I/O-Efficient Numerical Computing without SQL. CIDR 2009
210EEYi Xu, Yu Du, Bo Zhao, Xiuyi Zhou, Youtao Zhang, Jun Yang: A low-radix and low-diameter 3D interconnection network design. HPCA 2009: 30-42
209EERisi Thonangi, Hao He, AnHai Doan, Haixun Wang, Jun Yang: Weighted Proximity Best-Joins for Information Retrieval. ICDE 2009: 234-245
208EEPing Zhou, Bo Zhao, Jun Yang, Youtao Zhang: A durable and energy efficient main memory using phase change memory technology. ISCA 2009: 14-23
207EEFei Chen, Byron J. Gao, AnHai Doan, Jun Yang, Raghu Ramakrishnan: Optimizing complex extraction programs over evolving text data. SIGMOD Conference 2009: 321-334
206EEPankaj K. Agarwal, Junyi Xie, Jun Yang, Hai Yu: Input-sensitive scalable continuous join query processing. ACM Trans. Database Syst. 34(3): (2009)
205EEDinesh C. Suresh, Banit Agrawal, Jun Yang, Walid A. Najjar: Energy-efficient encoding techniques for off-chip data buses. ACM Trans. Embedded Comput. Syst. 8(2): (2009)
204EEYi Zhang, Herodotos Herodotou, Jun Yang: RIOT: I/O-Efficient Numerical Computing without SQL CoRR abs/0909.1766: (2009)
203EEJun Yang, Shouming Zhong, Lianglin Xiong: A descriptor system approach to non-fragile H INFINITY control for uncertain fuzzy neutral systems. Fuzzy Sets and Systems 160(4): 423-438 (2009)
202EEXiaoying Deng, Xin Chen, Jun Yang, Jianhui Wu: Analysis of Jitter in CMOS Ring Oscillators due to Power Supply Noise. IEICE Transactions 92-C(7): 973-975 (2009)
201EEJun Yang, Shouming Zhong, Guihua Li, Wenpin Luo: Robust H INFINITY filter design for uncertain fuzzy neutral systems. Inf. Sci. 179(20): 3697-3710 (2009)
200EEXuexiang Wang, Hanlai Pu, Jun Yang, Longxing Shi: Extended Control Flow Graph Based Performance and Energy Consumption Optimization Using Scratch-Pad Memory. Journal of Circuits, Systems, and Computers 18(4): 697-711 (2009)
2008
199EEJun Yang, Ying Li, Benxiong Huang, Jiuqiang Ming: Preventing DDoS Attacks Based on Credit Model for P2P Streaming System. ATC 2008: 13-20
198EEAlexander G. Hauptmann, Jonathan J. Wang, Wei-Hao Lin, Jun Yang, Michael G. Christel: Efficient search: the informedia video retrieval system. CIVR 2008: 543-544
197EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: (Un)Reliability of video concept detection. CIVR 2008: 85-94
196EEJun Yang, Wanfeng Dou: Synchronized collaborative design with heterogeneous CAD systems based on macro semantic commands. CSCWD 2008: 183-188
195EEYunyi Zhang, Deyun Zhang, Jun Yang, Wei Wei: Cluster-Based Error Messages Detecting and Processing for Wireless Sensor Networks. CSSE (3) 2008: 194-197
194EEJun Yang, Qi Xing, Changqian Zhu: An Efficient Visualization of Implicit Surfaces. CSSE (6) 2008: 369-372
193EEWeijia Li, Yu Du, Youtao Zhang, Bruce Childers, Ping Zhou, Jun Yang: Adaptive Buffer Management for Efficient Code Dissemination in Multi-Application Wireless Sensor Networks. EUC (1) 2008: 295-301
192EEJun Yang, Xiaochuan Ma, Chaohuan Hou, Zheng Yao: A Static Multiprocessor Scheduling Algorithm for Arbitrary Directed Task Graphs in Uncertain Environments. ICA3PP 2008: 18-29
191EEJun Yang, Tao Zhang, Jingyan Song, Hanxu Sun, Guozhen Shi, Yao Chen: Redundant design of A CAN BUS Testing and Communication System for space robot arm. ICARCV 2008: 1894-1898
190EEJunyi Xie, Jun Yang, Yuguo Chen, Haixun Wang, Philip S. Yu: A Sampling-Based Approach to Information Recovery. ICDE 2008: 476-485
189EEFei Chen, AnHai Doan, Jun Yang, Raghu Ramakrishnan: Efficient Information Extraction over Evolving Text Data. ICDE 2008: 943-952
188EELexing Xie, Rong Yan, Jun Yang: Multi-concept learning with large-scale multimedia lexicons. ICIP 2008: 2148-2151
187EEShuda Wang, Feng Si, Jing Yang, Shuoning Wang, Jun Yang: Study of Cooperation Strategy of Robot Based on Parallel Q-Learning Algorithm. ICIRA (1) 2008: 633-642
186EEXiuyi Zhou, Yi Xu, Yu Du, Youtao Zhang, Jun Yang: Thermal Management for 3D Processors via Task Scheduling. ICPP 2008: 115-122
185EEYoutao Zhang, Jun Yang, Weijia Li: Towards energy-efficient code dissemination in wireless sensor networks. IPDPS 2008: 1-5
184EEJun Yang, Xianze Yang: Implementing Multi-party Key Exchange by Linear Combination of Elliptic Curve Points. ISECS 2008: 617-622
183EEJun Yang, Xiuyi Zhou, Marek Chrobak, Youtao Zhang, Lingling Jin: Dynamic Thermal Management through Task Scheduling. ISPASS 2008: 191-201
182EEGuang Yang, Zhigang Liu, Karim Seada, Hawk-Yin Pang, August Joki, Jun Yang, Daniela Rosner, Manish Anand, Péter Pál Boda: Social Proximity Networks on Cruise Ships. MIRW 2008: 105-114
181EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: A framework for classifier adaptation and its applications in concept detection. Multimedia Information Retrieval 2008: 467-474
180EEBadrish Chandramouli, Jun Yang, Pankaj K. Agarwal, Albert Yu, Ying Zheng: ProSem: scalable wide-area publish/subscribe. SIGMOD Conference 2008: 1315-1318
179EEMichael G. Christel, Alexander G. Hauptmann, Wei-Hao Lin, Ming-yu Chen, Jun Yang, Bryan Maher, Robert V. Baron: Exploring the utility of fast-forward surrogates for bbc rushes. TVS 2008: 35-39
178EEXin Chen, Jun Yang, Longxing Shi: A Novel Fast-Lock-in Digitally Controlled Phase-Locked Loop. IEICE Transactions 91-C(12): 1971-1975 (2008)
177EERan Liu, Qingsheng Zhu, Xiaoyan Xu, Liou Zhi, Hongtao Xie, Jun Yang, Xiaoyun Zhang: Stereo effect of image converted from planar. Inf. Sci. 178(8): 2079-2090 (2008)
176EEBudrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita: UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 747-752 (2008)
175EEBadrish Chandramouli, Jun Yang: End-to-end support for joins in large-scale publish/subscribe systems. PVLDB 1(1): 434-450 (2008)
174EEShoujun Zhou, Jun Yang, Wufan Chen, Yongtian Wang: New approach to the automatic segmentation of coronary artery in X-ray angiograms. Science in China Series F: Information Sciences 51(1): 25-39 (2008)
173EEJun Yang, Rong Yan, Yan Liu, Eric P. Xing: Harmonium Models for Video Classification. Statistical Analysis and Data Mining 1(1): 23-37 (2008)
2007
172EEJun Yang, Rong Yan, Alexander G. Hauptmann: Cross-domain video concept detection using adaptive svms. ACM Multimedia 2007: 188-197
171EECheng Wang, Chunjiang Zhao, Jun Yang, Xiaojun Qiao: The Realization Network Correspondence with Winsock Control Component of VB. CCTA 2007: 1063-1069
170EEAdam Silberstein, Gregory Filpus, Kamesh Munagala, Jun Yang: Data-Driven Processing in Sensor Networks. CIDR 2007: 10-21
169EEYu-Gang Jiang, Chong-Wah Ngo, Jun Yang: Towards optimal bag-of-features for object categorization and semantic video retrieval. CIVR 2007: 494-501
168EEJia Yu, Jingnan Yao, Laxmi N. Bhuyan, Jun Yang: Program Mapping onto Network Processors by Recursive Bipartitioning and Refining. DAC 2007: 805-810
167EEJun Yang, Jian Zhang: Offline Swimmer Cap Tracking Using Trajectory Interpolation. DICTA 2007: 579-585
166EEMehmet Emin Aydin, Jun Yang, Jie Zhang: A Comparative Investigation on Heuristic Optimization of WCDMA Radio Networks. EvoWorkshops 2007: 111-120
165EEHong Cao, Lidan Chen, Jun Yang, Shuji Gong, Hao Zhou, Sheng-He Huang: CglE's Role in Meningitic E. coli K1 Infection and Energy Metabolism Defined by Bioinformatic and Molecular Characterization. FBIT 2007: 251-255
164EEJun Yang, Min Zhang: Chance Constrained Bi-level Programming Approach for Flow Interception Problem with Stochastic Users in Fuzzy Environment. FSKD (3) 2007: 533-537
163EEJun Yang, Gang Li, Danxiang Ai: Information Integration of Virtual Enterprise Based on Service-Oriented Architecture. I3E (1) 2007: 282-293
162EEWei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang, Shih-Lien Lu: Improving the reliability of on-chip data caches under process variations. ICCD 2007: 325-332
161EEBadrish Chandramouli, Christopher N. Bond, Shivnath Babu, Jun Yang: On Suspending and Resuming Dataflows. ICDE 2007: 1289-1291
160EEAdam Silberstein, Jun Yang: Many-to-Many Aggregation for Sensor Networks. ICDE 2007: 986-995
159EEJun Yang, Rong Yan, Alexander G. Hauptmann: Adapting SVM Classifiers to Data with Shifted Distributions. ICDM Workshops 2007: 69-76
158EEYan Liu, Jun Yang, Alexander G. Hauptmann: Undirected Graphical Models for Video Analysis and Classification. ICME 2007: 1495-1498
157EEZhengning Wang, Jun Yang, Qiang Peng, Zheng Ma, Changqian Zhu: A Fast Transform Domain Based Algorithm for H.264/AVC Intra Prediction. ICME 2007: 1563-1566
156EEAlexander G. Hauptmann, Ming-yu Chen, Michael G. Christel, Wei-Hao Lin, Jun Yang: A Hybrid Approach to Improving Semantic Extraction of News Video. ICSC 2007: 79-86
155EEJun Yang, Junchao Ni, Weisheng Chen: Adaptive Output-Feedback Stochastic Nonlinear Stabilization Using Neural Network. ISNN (1) 2007: 158-165
154EEPaul G. Flikkema, Pankaj K. Agarwal, James S. Clark, Carla Schlatter Ellis, Alan Gelfand, Kamesh Munagala, Jun Yang: From Data Reverence to Data Relevance: Model-Mediated Wireless Sensing of the Physical Environment. International Conference on Computational Science (1) 2007: 988-994
153EEJun Yang, Zhengning Wang, Changqian Zhu, Qiang Peng: Implicit Surface Reconstruction from Scattered Point Data with Noise. International Conference on Computational Science (2) 2007: 57-64
152EEJun Yang, Yu-Gang Jiang, Alexander G. Hauptmann, Chong-Wah Ngo: Evaluating bag-of-visual-words representations in scene classification. Multimedia Information Retrieval 2007: 197-206
151EEWeijia Li, Youtao Zhang, Jun Yang, Jiang Zheng: UCC: update-conscious compilation for energy efficiency in wireless sensor networks. PLDI 2007: 383-393
150EEChun-Ting Chou, Jun Yang, Dong Wang: Cooperative MAC Protocol with Automatic Relay Selection in Distributed Wireless Networks. PerCom Workshops 2007: 526-531
149EEJun Yang, Yan Liu, Eric P. Xing, Alexander G. Hauptmann: Harmonium Models for Semantic Video Representation and Classification. SDM 2007
148EEHao He, Haixun Wang, Jun Yang, Philip S. Yu: BLINKS: ranked keyword searches on graphs. SIGMOD Conference 2007: 305-316
147EEBadrish Chandramouli, Christopher N. Bond, Shivnath Babu, Jun Yang: Query suspend and resume. SIGMOD Conference 2007: 557-568
146EEAlexander G. Hauptmann, Michael G. Christel, Wei-Hao Lin, Bryan Maher, Jun Yang, Robert V. Baron, Guang Xiang: Clever clustering vs. simple speed-up for summarizing rushes. TVS 2007: 20-24
145EEAdam Silberstein, Alan Gelfand, Kamesh Munagala, Gavino Puggioni, Jun Yang: Making Sense of Suppressions and Failures in Sensor Data: A Bayesian Approach. VLDB 2007: 842-853
144EEBadrish Chandramouli, Jeff Phillips, Jun Yang: Value-Based Notification Conditions in Large-Scale Publish/Subscribe Systems. VLDB 2007: 878-889
143EEJun Yang, Jie Zhang, Mehmet Emin Aydin, Joyce Y. Wu: A Novel Programming Model and Optimisation Algorithms for WCDMA Networks. VTC Spring 2007: 1182-1187
142EEJun Yang, Monisha Ghosh: A Cooperative Modulation Scheme for Wireless Relay Networks. VTC Spring 2007: 1628-1632
141EEWei Wu, Lingling Jin, Jun Yang, Pu Liu, Sheldon X.-D. Tan: Efficient power modeling and software thermal sensing for runtime temperature monitoring. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 12(3): (2007)
140EEJia Yu, Wei Wu, Xi Chen, Harry Hsieh, Jun Yang, Felice Balarin: Assertion-Based Design Exploration of DVS in Network Processor Architectures CoRR abs/0710.4714: (2007)
139EEHuaguang Zhang, Jun Yang, Chun-Yi Su: T-S Fuzzy-Model-Based Robust H INFINITY Design for Networked Control Systems With Uncertainties. IEEE Trans. Industrial Informatics 3(4): 289-301 (2007)
138EEJun Yang, Qing Li, Liu Wenyin, Yueting Zhuang: Content-based retrieval of FlashTM movies: research issues, generic framework, and future directions. Multimedia Tools Appl. 34(1): 1-23 (2007)
137EEMagdalena Balazinska, Amol Deshpande, Alexandros Labrinidis, Qiong Luo, Samuel Madden, Jun Yang: Report on the Fourth International Workshop on Data Management for Sensor Networks (DMSN 2007). SIGMOD Record 36(4): 53-55 (2007)
136EEYan Luo, Jia Yu, Jun Yang, Laxmi N. Bhuyan: Conserving network processor power consumption by exploiting traffic variability. TACO 4(1): (2007)
2006
135EEAlexander G. Hauptmann, Wei-Hao Lin, Rong Yan, Jun Yang, Ming-yu Chen: Extreme video retrieval: joint maximization of human and computer performance. ACM Multimedia 2006: 385-394
134EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: 3WNews: who, where, and when in news video. ACM Multimedia 2006: 503-504
133EEYoutao Zhang, Jun Yang, Lan Gao: Efficient Group KeyManagement with Tamper-resistant ISA Extensions. ASAP 2006: 269-274
132EEMing Bao, Luyang Guan, Xiaodong Li, Jing Tian, Jun Yang: Feature Extraction Using Histogram Entropies of Euclidean Distances for Vehicle Classification. CIS 2006: 1085-1096
131EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: Annotating News Video with Locations. CIVR 2006: 153-162
130EEAlexander G. Hauptmann, Wei-Hao Lin, Rong Yan, Jun Yang, Robert V. Baron, Ming-yu Chen, Sean Gilroy, Michael D. Gordon: Exploring the Synergy of Humans and Machines in Extreme Video Retrieval. CIVR 2006: 514-517
129EEWei Wu, Lingling Jin, Jun Yang, Pu Liu, Sheldon X.-D. Tan: A systematic method for functional unit power estimation in microprocessors. DAC 2006: 554-557
128EEBadrish Chandramouli, Jun Yang, Amin Vahdat: Distributed Network Querying with Bounded Approximate Caching. DASFAA 2006: 374-388
127EEYoutao Zhang, Jun Yang, Lingling Jin, Weijia Li: Locating Compromised Sensor Nodes Through Incremental Hashing Authentication. DCOSS 2006: 321-337
126EEAngela Yun Zhu, Xi Li, Laurence Tianruo Yang, Jun Yang: A Fast Instruction Set Evaluation Method for ASIP Designs. EUC 2006: 489-498
125EETianyi Ma, Jun Yang, Xinglan Wang: Low Power Hardware-Software Partitioning Algorithm for Heterogeneous Distributed Embedded Systems. EUC 2006: 702-711
124EEWeidong Shi, Joshua B. Fryman, Guofei Gu, Hsien-Hsin S. Lee, Youtao Zhang, Jun Yang: InfoShield: a security architecture for protecting information usage in memory. HPCA 2006: 222-231
123EEJun Yang, Changqian Zhu, Hua Zhang: Surface Reconstruction with Least Square Reproducing Kernel and Partition of Unity. ICAT Workshops 2006: 375-380
122EELingling Jin, Wei Wu, Jun Yang, Chuanjun Zhang, Youtao Zhang: Reduce Register Files Leakage Through Discharging Cells. ICCD 2006
121EEAdam Silberstein, Rebecca Braynard, Jun Yang: Energy-Efficient Continuous Isoline Queries in Sensor Networks. ICDE 2006: 145
120EEAdam Silberstein, Rebecca Braynard, Carla Schlatter Ellis, Kamesh Munagala, Jun Yang: A Sampling-Based Approach to Optimizing Top-k Queries in Sensor Networks. ICDE 2006: 68
119EEHaixun Wang, Hao He, Jun Yang, Philip S. Yu, Jeffrey Xu Yu: Dual Labeling: Answering Graph Reachability Queries in Constant Time. ICDE 2006: 75
118EEJun Yang, Yue-Peng Li: Orthogonal Relief Algorithm for Feature Selection. ICIC (1) 2006: 227-234
117EEHuaguang Zhang, Jun Yang: Delay-Dependent Stability of a Class of Nonlinear Systems with Time Delays Based on Fuzzy Hyperbolic Model. ICIC (2) 2006: 20-31
116EEXiaoyan Ma, Jun Yang, Zhaohui He, Jiangmin Qin: A Novel CFNN Model for Designing Complex FIR Digital Filters. ICNC (1) 2006: 80-84
115EEPaul G. Flikkema, Pankaj K. Agarwal, James S. Clark, Carla Schlatter Ellis, Alan Gelfand, Kamesh Munagala, Jun Yang: Model-Driven Dynamic Control of Embedded Wireless Sensor Networks. International Conference on Computational Science (3) 2006: 409-416
114EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: Exploring temporal consistency for video analysis and retrieval. Multimedia Information Retrieval 2006: 33-42
113EELan Gao, Jun Yang, Marek Chrobak, Youtao Zhang, San Nguyen, Hsien-Hsin S. Lee: A low-cost memory remapping scheme for address bus protection. PACT 2006: 74-83
112EEAdam Silberstein, Rebecca Braynard, Jun Yang: Constraint chaining: on energy-efficient continuous monitoring in sensor networks. SIGMOD Conference 2006: 157-168
111EEAdam Silberstein, Kamesh Munagala, Jun Yang: Energy-efficient monitoring of extreme values in sensor networks. SIGMOD Conference 2006: 169-180
110EEBadrish Chandramouli, Junyi Xie, Jun Yang: On the database/network interface in large-scale publish/subscribe systems. SIGMOD Conference 2006: 587-598
109EEPankaj K. Agarwal, Junyi Xie, Jun Yang, Hai Yu: Scalable Continuous Query Processing by Tracking Hotspots. VLDB 2006: 31-42
108EEJun Yang, Yi-Li Wang, Lü-Sheng Si: Predicting the Nuclear Localization Signals of 107 Types of HPV L1 Proteins by Bioinformatic Analysis. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 4(1): 34-41 (2006)
107EEPu Liu, Hang Li, Lingling Jin, Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang: Fast Thermal Simulation for Runtime Temperature Tracking and Management. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 25(12): 2882-2893 (2006)
106EEWoon-Seng Gan, Jun Yang, K.-S. Tan, Meng Hwa Er: A digital beamsteerer for difference frequency in a parametric array. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing 14(3): 1018-1025 (2006)
105EEXijin Yan, Jun Yang, Zhen Zhang: An outer bound for multisource multisink network coding with minimum cost consideration. IEEE Transactions on Information Theory 52(6): 2373-2385 (2006)
104EEYuan Wen, Jun Yang, Woon-Seng Gan: Target-Oriented Acoustic Radiation Generation Technique for Sound Field Control. IEICE Transactions 89-A(12): 3671-3677 (2006)
103EEJun Yang, Yasushi Hibino: Analysis of Delay Characteristics in MPsLS Forwarding Scheme. IEICE Transactions 89-B(6): 1738-1746 (2006)
2005
102 Wenfei Fan, Zhaohui Wu, Jun Yang: Advances in Web-Age Information Management, 6th International Conference, WAIM 2005, Hangzhou, China, October 11-13, 2005, Proceedings Springer 2005
101EEJun Yang, Rong Yan, Alexander G. Hauptmann: Multiple instance learning for labeling faces in broadcasting news video. ACM Multimedia 2005: 31-40
100EEQing Li, Jun Yang, Yueting Zhuang: Multi-Modal Information Retrieval with a Semantic View Mechanism. AINA 2005: 133-138
99EEHao He, Haixun Wang, Jun Yang, Philip S. Yu: Compact reachability labeling for graph-structured data. CIKM 2005: 594-601
98EEDawei Ding, Jun Yang, Qing Li, Wenyin Liu, Liping Wang: What Can Expressive Semantics Tell: Retrieval Model for a Flash-Movie Search Engine. CIVR 2005: 123-133
97EEYan Luo, Jia Yu, Jun Yang, Laxmi N. Bhuyan: Low power network processor design using clock gating. DAC 2005: 712-715
96EEJia Yu, Wei Wu, Xi Chen, Harry Hsieh, Jun Yang, Felice Balarin: Assertion-Based Design Exploration of DVS in Network Processor Architectures. DATE 2005: 92-97
95EEKamesh Munagala, Jun Yang, Hai Yu: Online View Maintenance Under a Response-Time Constraint. ESA 2005: 677-688
94EEYoutao Zhang, Lan Gao, Jun Yang, Xiangyu Zhang, Rajiv Gupta: SENSS: Security Enhancement to Symmetric Shared Memory Multiprocessors. HPCA 2005: 352-362
93EEJia Yu, Jun Yang, Shaojie Chen, Yan Luo, Laxmi N. Bhuyan: Enhancing Network Processor Simulation Speed with Statistical Input Sampling. HiPEAC 2005: 68-83
92 Pu Liu, Zhenyu Qi, Hang Li, Lingling Jin, Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang: Fast thermal simulation for architecture level dynamic thermal management. ICCAD 2005: 639-644
91EEHang Li, Pu Liu, Zhenyu Qi, Lingling Jin, Wei Wu, Sheldon X.-D. Tan, Jun Yang: Efficient Thermal Simulation for Run-Time Temperature Tracking and Management. ICCD 2005: 130-136
90EEDinesh C. Suresh, Banit Agrawal, Walid A. Najjar, Jun Yang: VALVE: Variable Length Value Encoder for Off-Chip Data Buses.. ICCD 2005: 631-633
89EEHao He, Junyi Xie, Jun Yang, Hai Yu: Asymmetric Batch Incremental View Maintenance. ICDE 2005: 106-117
88EEAdam Silberstein, Hao He, Ke Yi, Jun Yang: BOXes: Efficient Maintenance of Order-Based Labeling for Dynamic XML Data. ICDE 2005: 285-296
87EELingling Jin, Wei Wu, Jun Yang, Chuanjun Zhang, Youtao Zhang: Dynamic Co-allocation of Level One Caches. ICESS 2005: 373-385
86EEYun Wu, Jian Zhou, Jun Yang: Dependent-Chance Programming Model for Stochastic Network Bottleneck Capacity Expansion Based on Neural Network and Genetic Algorithm. ICNC (3) 2005: 120-128
85EEPankaj K. Agarwal, Junyi Xie, Jun Yang, Hai Yu: Monitoring Continuous Band-Join Queries over Dynamic Data. ISAAC 2005: 349-359
84EEYuan Wen, Woon-Seng Gan, Jun Yang: Application of radiation mode in desired sound field generation using loudspeaker array. ISCAS (4) 2005: 3139-3142
83EEDinesh C. Suresh, Banit Agrawal, Jun Yang, Walid A. Najjar: A tunable bus encoder for off-chip data buses. ISLPED 2005: 319-322
82EEYongjing Lin, Youtao Zhang, Quanzhong Li, Jun Yang: Supporting efficient query processing on compressed XML files. SAC 2005: 660-665
81EEDinesh C. Suresh, Walid A. Najjar, Jun Yang: Power Efficient Instruction Caches for Embedded Systems. SAMOS 2005: 182-191
80EEJunyi Xie, Jun Yang, Yuguo Chen: On Joining and Caching Stochastic Streams. SIGMOD Conference 2005: 359-370
79EEChengnian Long, Bin Zhao, Xinping Guan, Jun Yang: The Yellow active queue management algorithm. Computer Networks 47(4): 525-550 (2005)
78EEWilliam Martin Barrett Jr., Jun Yang: Development of a chemical process modeling environment based on CAPE-OPEN interface standards and the Microsoft .NET framework. Computers & Chemical Engineering 30(2): 191-201 (2005)
77EEJun Yang, Lan Gao, Youtao Zhang: Improving Memory Encryption Performance in Secure Processors. IEEE Trans. Computers 54(5): 630-640 (2005)
76EEYuan Wen, Jun Yang, Woon-Seng Gan: Strategies for an Acoustical-Hotspot Generation. IEICE Transactions 88-A(7): 1739-1746 (2005)
75EEYuan Wen, Woon-Seng Gan, Jun Yang: A Fast Algorithm for the Sound Projection Using Multiple Sources. IEICE Transactions 88-A(7): 1765-1766 (2005)
74EEYoutao Zhang, Jun Yang: Reducing I-cache energy of multimedia applications through low cost tag comparison elimination. J. Embedded Computing 1(4): 461-470 (2005)
73EEJun Yang, Jia Yu, Youtao Zhang: A low energy cache design for multimedia applications exploiting set access locality. Journal of Systems Architecture 51(10-11): 653-664 (2005)
72EEYoutao Zhang, Jun Yang, Yongjing Lin, Lan Gao: Architectural support for protecting user privacy on trusted processors. SIGARCH Computer Architecture News 33(1): 118-123 (2005)
71EEKenneth A. Ross, Rada Chirkova, Dimitrios Gunopulos, Rachel Pottinger, Jun Yang, Jingren Zhou: Reminiscences on influential papers. SIGMOD Record 34(1): 74-76 (2005)
70EEYuan Wen, Woon S. Gan, Jun Yang: Nonlinear least-square solution to flat-top pattern synthesis using arbitrary linear array. Signal Processing 85(9): 1869-1874 (2005)
69EEChuanjun Zhang, Frank Vahid, Jun Yang, Walid A. Najjar: A way-halting cache for low-energy high-performance systems. TACO 2(1): 34-54 (2005)
68EEJun Yang, Qing Li, Liu Wenyin, Yueting Zhuang: Searching for Flash Movies on the Web: A Content and Context Based Framework. World Wide Web 8(4): 495-517 (2005)
2004
67EERong Yan, Jun Yang, Alexander G. Hauptmann: Learning query-class dependent weights in automatic video retrieval. ACM Multimedia 2004: 548-555
66EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: Naming every individual in news video monologues. ACM Multimedia 2004: 580-587
65EEJun Yang, Ming-yu Chen, Alexander G. Hauptmann: Finding Person X: Correlating Names with Visual Appearances. CIVR 2004: 270-278
64EEDawei Ding, Qing Li, Jun Yang: Multimedia Data Integration and Navigation through MediaView: Implementation, Evolution and Utilization. DASFAA 2004: 721-737
63EEChuanjun Zhang, Jun Yang, Frank Vahid: Low Static-Power Frequent-Value Data Caches. DATE 2004: 214-219
62EEHao He, Jun Yang: Multiresolution Indexing of XML for Frequent Queries. ICDE 2004: 683-694
61EEAdam Silberstein, Jun Yang: NEXSORT: Sorting XML in External Memory. ICDE 2004: 695-707
60 Dawei Ding, Jun Yang, Qing Li, Liping Wang, Wenyin Liu: Automatic detection of Flash movie genre using Bayesian approach. ICME 2004: 603-606
59EEJun Yang, Fuzhi Lu, Larry W. Kostiuk, Daniel Y. Kwok: Electrokinetic Power Generation via Streaming Potentials in Microchannels: A Mobile-Ion-Drain Method to Increase Streaming Potentials. ICMENS 2004: 675-679
58EEJunfei Geng, Jun Yang: AUTOBIB: Automatic Extraction of Bibliographic Information on the Web. IDEAS 2004: 193-204
57EEChuanjun Zhang, Frank Vahid, Jun Yang, Walid A. Najjar: A way-halting cache for low-energy high-performance systems. ISLPED 2004: 126-131
56EEJun Yang, Alexander G. Hauptmann: Video grammar for locating named people. JCDL 2004: 216-217
55EEKe Yi, Hao He, Ioana Stanoi, Jun Yang: Incremental Maintenance of XML Structural Indexes. SIGMOD Conference 2004: 491-502
54EEJun Yang, Tianxiang Yao, Rong Zhang: Forecast and analysis of the soybean import in China. SMC (3) 2004: 2415-2419
53EEDawei Ding, Jun Yang, Qing Li, Liping Wang, Wenyin Liu: Towards a flash search engine based on expressive semantics. WWW (Alternate Track Papers & Posters) 2004: 472-473
52EEJun Yang, Rajiv Gupta, Chuanjun Zhang: Frequent value encoding for low power data buses. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 9(3): 354-384 (2004)
51EEYan Luo, Jun Yang, Laxmi N. Bhuyan, Li Zhao: NePSim: A Network Processor Simulator with a Power Evaluation Framework. IEEE Micro 24(5): 34-44 (2004)
50EEJun Yang, Qing Li, Yueting Zhuang: Towards Data-Adaptive and User-Adaptive Image Retrieval by Peer Indexing. International Journal of Computer Vision 56(1-2): 47-63 (2004)
2003
49EEJun Yang, Jiandong Li: A Novel Multiple Access Protocol for Wireless Internet Access Network with Smart Antennas. AINA 2003: 343-348
48EEDinesh C. Suresh, Banit Agrawal, Jun Yang, Walid A. Najjar, Laxmi N. Bhuyan: Power efficient encoding techniques for off-chip data buses. CASES 2003: 267-275
47EEPankaj K. Agarwal, Lars Arge, Jun Yang, Ke Yi: I/O-Efficient Structures for Orthogonal Range-Max and Stabbing-Max Queries. ESA 2003: 7-18
46EEDinesh C. Suresh, Jun Yang, Chuanjun Zhang, Banit Agrawal, Walid A. Najjar: FV-MSB: A Scheme for Reducing Transition Activity on Data Buses. HiPC 2003: 44-54
45EEKe Yi, Hai Yu, Jun Yang, Gangqiang Xia, Yuguo Chen: Efficient Maintenance of Materialized Top-k Views. ICDE 2003: 189-200
44EEYoutao Zhang, Jun Yang: Procedural Level Address Offset Assignment of DSP Applications with Loops. ICPP 2003: 21-28
43EEYoutao Zhang, Jun Yang: Low cost instruction cache designs for tag comparison elimination. ISLPED 2003: 266-269
42EEJun Yang, Youtao Zhang: Lightweight set buffer: low power data cache for multimedia application. ISLPED 2003: 270-273
41EEJun Yang, Youtao Zhang, Lan Gao: Fast Secure Processor for Inhibiting Software Piracy and Tampering. MICRO 2003: 351-360
40 Jun Yang, Qing Li, Yueting Zhuang: Modeling Data and User Characteristics by Peer Indexing in Content-based Image Retrieval. MMM 2003: 49-69
39EEXiao Huang, Qiang Xue, Jun Yang: TupleRank and Implicit Relationship Discovery in Relational Databases. WAIM 2003: 445-457
38EEJian Zhai, Jun Yang, Qing Li, Liu Wenyin, Bo Feng: Rich Media Retrieval on the Web - a Multi-level Indexing Approach. WWW (Posters) 2003
37EEChuanjun Zhang, Frank Vahid, Jun Yang, Walid A. Najjar: A Way-Halting Cache for Low-Energy High-Performance Systems. Computer Architecture Letters 2: (2003)
36EEZhiyuan Chen, Li Chen, Jian Pei, Yufei Tao, Haixun Wang, Wei Wang, Jiong Yang, Jun Yang, Donghui Zhang: Recent Progress on Selected Topics in Database Research - A Report by Nine Young Chinese Researchers Working in the United States. J. Comput. Sci. Technol. 18(5): 538-552 (2003)
35 Shi-Yi Shen, Jun Yang, Adam Yao, Pei-Ing Hwang: Super Pairwise Alignment (SPA): An Efficient Approach to Global Alignment for Homologous Sequences. Journal of Computational Biology 9(3): 477-486 (2003)
34EEJun Yang, Fa-Long Luo, Arye Nehorai: Spectral contrast enhancement: Algorithms and comparisons. Speech Communication 39(1-2): 33-46 (2003)
33EEJun Yang, Jennifer Widom: Incremental computation and maintenance of temporal aggregates. VLDB J. 12(3): 262-283 (2003)
2002
32 Yueting Zhuang, Jun Yang, Qing Li, Yunhe Pan: A graphic-theoretic model for incremental relevance feedback in image retrieval. ICIP (1) 2002: 413-416
31EEQing Li, Jun Yang, Yueting Zhuang: MediaView: A Semantic View Mechanism for Multimedia Modeling. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2002: 729-736
30EEJun Yang, Rajiv Gupta: Energy efficient frequent value data cache design. MICRO 2002: 197-207
29EEJun Yang, Qing Li, Liu Wenyin, Yueting Zhuang: Search for FlashTM Movies on the Web. WISE Workshops 2002: 257-266
28EEJun Yang, Qing Li, Yueting Zhuang: OCTOPUS: aggressive search of multi-modality data using multifaceted knowledge base. WWW 2002: 54-64
27EEJun Yang, Rajiv Gupta: Frequent value locality and its applications. ACM Trans. Embedded Comput. Syst. 1(1): 79-105 (2002)
2001
26EEJun Yang, Jennifer Widom: Incremental Computation and Maintenance of Temporal Aggregates. ICDE 2001: 51-60
25EEJun Yang, Wenyin Liu, HongJiang Zhang, Yueting Zhuang: Thesaurus-Aided Approach For Image Browsing And Retrieval. ICME 2001
24EEJun Yang, Yueting Zhuang, Qing Li: Search for Multi-modality Data in Digital Libraries. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 482-489
23EEJun Yang, Rajiv Gupta: Energy-efficient load and store reuse. ISLPED 2001: 72-75
22EEJun Yang, Rajiv Gupta: FV encoding for low-power data I/O. ISLPED 2001: 84-87
21 Jun Yang, Yueting Zhuang, Qing Li: Multi-Modal Retrieval for Multimedia Digital Libraries: Issues, Architecture, and Mechanisms. Multimedia Information Systems 2001: 81-88
20 Fa-Long Luo, Jun Yang, Chaslav Pavlovic, Arye Nehorai: A noise reduction algorithm for dual microphone systems. SIP 2001: 199-202
19EEQing Li, Jun Yang, Yueting Zhuang: Web-Based Multimedia Retrieval: Balancing Out between Common Knowledge and Personalized Views. WISE (1) 2001: 92-101
2000
18EEYoutao Zhang, Jun Yang, Rajiv Gupta: Frequent Value Locality and Value-Centric Data Cache Design. ASPLOS 2000: 150-159
17EEJun Yang, Jennifer Widom: Temporal View Self-Maintenance. EDBT 2000: 395-412
16EEJun Yang, Rajiv Gupta: Load Redundancy Removal through Instruction Reuse. ICPP 2000: 61-68
15EEJun Yang, Youtao Zhang, Rajiv Gupta: Frequent value compression in data caches. MICRO 2000: 258-265
14EEJun Yang, Huacheng C. Ying, Jennifer Widom: TIP: A Temporal Extension to Informix. SIGMOD Conference 2000: 596
13EEWilburt Labio, Jun Yang, Yingwei Cui, Hector Garcia-Molina, Jennifer Widom: Performance Issues in Incremental Warehouse Maintenance. VLDB 2000: 461-472
12 Xue Dong Yang, Zhan Xu, Jun Yang, Tao Wang: The Cluster Hair Model. Graphical Models 62(2): 85-103 (2000)
1999
11 Jun Yang: Explaining Type Errors by Finding the Source of a Type Conflict. Scottish Functional Programming Workshop 1999: 59-67
1998
10 Jun Yang, Dili Zhang, Noboru Ohnishi, Noboru Sugie: Polyhedral Shape Recovery Based on Interreflections. ACCV (1) 1998: 232-239
9EEJun Yang, Jennifer Widom: Maintaining Temporal Views over Non-Temporal Information Sources for Data Warehousing. EDBT 1998: 389-403
8EEHector Garcia-Molina, Wilburt Labio, Jun Yang: Expiring Data in a Warehouse. VLDB 1998: 500-511
1997
7EEJun Yang, Dili Zhang, Noboru Ohnishi, Noboru Sugie: Determining a Polyhedral Shape Using Interreflections. CVPR 1997: 110-115
6EELaura M. Haas, Donald Kossmann, Edward L. Wimmers, Jun Yang: Optimizing Queries Across Diverse Data Sources. VLDB 1997: 276-285
1996
5EESteve G. Steinberg, Jun Yang, Katherine A. Yelick: Performance Modeling and Composition: A Case Study in Cell Simulation. IPPS 1996: 68-74
4EEClifford A. Shaffer, Lenwood S. Heath, Jun Yang: Using the Swan data structure visualization system for computer science education. SIGCSE 1996: 140-144
3EELaura M. Haas, Donald Kossmann, Edward L. Wimmers, Jun Yang: An Optimizer for Heterogeneous Systems with NonStandard Data and Search Capabilities. IEEE Data Eng. Bull. 19(4): 37-44 (1996)
1995
2 Jun Yang, Clifford A. Shaffer, Lenwood S. Heath: SWAN: A Data Structure Visualization System. Graph Drawing 1995: 520-523
1EEJun Yang, Xiaobo Li: Boundary detection using mathematical morphology. Pattern Recognition Letters 16(12): 1277-1286 (1995)

Coauthor Index

1Pankaj K. Agarwal [47] [85] [109] [115] [154] [180] [206]
2Banit Agrawal [46] [48] [83] [90] [205]
3Budrul Ahsan [176]
4Danxiang Ai [163]
5Manish Anand [182]
6Lars Arge [47]
7Shuichi Asakawa [176]
8Mehmet Emin Aydin [143] [166]
9Shivnath Babu [147] [161]
10Felice Balarin [96] [140]
11Magdalena Balazinska [137]
12Ming Bao [132]
13Robert V. Baron [130] [146] [179]
14William Martin Barrett Jr. [78]
15Laxmi N. Bhuyan [48] [51] [93] [97] [136] [168]
16Péter Pál Boda [182]
17Christopher N. Bond [147] [161]
18Rebecca Braynard [112] [120] [121]
19Hong Cao [165]
20Badrish Chandramouli [110] [128] [144] [147] [161] [175] [180]
21Li Chen [36]
22Lidan Chen [165]
23Ming-yu Chen [65] [130] [135] [156] [179]
24Shaojie Chen [93]
25Weisheng Chen [155]
26Wufan Chen [174]
27Xi Chen [96] [140]
28Xin Chen [178] [202]
29Yao Chen [191]
30Yuguo Chen [45] [80] [190]
31Zhiyuan Chen [36]
32Fei Chen [189] [207]
33Bruce Childers [193]
34Rada Chirkova [71]
35Chun-Ting Chou [150]
36Michael G. Christel [146] [156] [179] [198]
37Marek Chrobak [113] [183]
38James S. Clark [115] [154]
39Yingwei Cui [13]
40Xiaoying Deng [202]
41Amol Deshpande [137]
42Dawei Ding [53] [60] [64] [98]
43AnHai Doan [189] [207] [209]
44Koichiro Doi [176]
45Wanfeng Dou [196]
46Yu Du [186] [193] [210] [212]
47Carla Schlatter Ellis [115] [120] [154]
48Tomoko Endo [176]
49Meng Hwa Er [106]
50Wenfei Fan [102]
51Bo Feng [38]
52Gregory Filpus [170]
53Paul G. Flikkema [115] [154]
54Joshua B. Fryman [124]
55Asao Fujiyama [176]
56Woon-Seng Gan (Woon S. Gan) [70] [75] [76] [84] [104] [106]
57Byron J. Gao [207]
58Lan Gao [41] [72] [77] [94] [113] [133]
59Hector Garcia-Molina [8] [13]
60Alan Gelfand [115] [145] [154]
61Junfei Geng [58]
62Monisha Ghosh [142]
63Sean Gilroy [130]
64Shuji Gong [165]
65Michael D. Gordon [130]
66Guofei Gu [124]
67Luyang Guan [132]
68Xinping Guan [79]
69Dimitrios Gunopulos [71]
70Rajiv Gupta [15] [16] [18] [22] [23] [27] [30] [52] [94]
71Laura M. Haas [3] [6]
72Shinobu Haga [176]
73Shin-ichi Hashimoto [176]
74Alexander G. Hauptmann [56] [65] [66] [67] [101] [114] [130] [131] [134] [135] [146] [149] [152] [156] [158] [159] [172] [179] [181] [197] [198]
75Hao He [55] [62] [88] [89] [99] [119] [148] [209]
76Zhaohui He [116]
77Lenwood S. Heath [2] [4]
78Herodotos Herodotou [204] [211]
79Yasushi Hibino [103]
80Chaohuan Hou [192]
81Harry Hsieh [96] [140]
82Benxiong Huang [199]
83Sheng-He Huang [165]
84Xiao Huang [39]
85Pei-Ing Hwang [35]
86Yu-Gang Jiang [152] [169]
87Lingling Jin [87] [91] [92] [107] [122] [127] [129] [141] [183]
88Tomoko Jindo [176]
89August Joki [182]
90Masahiro Kasahara [176]
91Daisuke Kobayashi [176]
92Yuji Kohara [176]
93Donald Kossmann [3] [6]
94Larry W. Kostiuk [59]
95Yoko Kuroki [176]
96Daniel Y. Kwok [59]
97Wilburt Labio [8] [13]
98Alexandros Labrinidis [137]
99Hsien-Hsin S. Lee [113] [124]
100Yongjun Lee [176]
101Gang Li [163]
102Guihua Li [201]
103Hang Li [91] [92] [107]
104Jiandong Li [49]
105Qing Li [19] [21] [24] [28] [29] [31] [32] [38] [40] [50] [53] [60] [64] [68] [98] [100] [138]
106Quanzhong Li [82]
107Weijia Li [127] [151] [185] [193]
108Xi Li [126]
109Xiaobo Li [1]
110Xiaodong Li [132]
111Ying Li [199]
112Yue-Peng Li [118]
113Wei-Hao Lin [130] [135] [146] [156] [179] [198]
114Yongjing Lin [72] [82]
115Pu Liu [91] [92] [107] [129] [141]
116Ran Liu [177]
117Wenyin Liu (Liu Wenyin) [25] [29] [38] [53] [60] [68] [98] [138]
118Yan Liu (Yan (Jenny) Liu) [149] [158] [173]
119Zhigang Liu [182]
120Chengnian Long [79]
121Fuzhi Lu [59]
122Shih-Lien Lu [162]
123Fa-Long Luo [20] [34]
124Qiong Luo [137]
125Wenpin Luo [201]
126Yan Luo [51] [93] [97] [136]
127Tianyi Ma [125]
128Xiaochuan Ma [192]
129Xiaoyan Ma [116]
130Zheng Ma [157]
131Samuel Madden [137]
132Bryan Maher [146] [179]
133Kouji Matsushima [176]
134Jiuqiang Ming [199]
135Shinichi Morishita [176]
136Tomomi Morishita [176]
137Kamesh Munagala [95] [111] [115] [120] [145] [154] [170]
138Yukinobu Nagayasu [176]
139Walid A. Najjar [37] [46] [48] [57] [69] [81] [83] [90] [205]
140Yoichiro Nakatani [176]
141Takanori Narita [176]
142Kiyoshi Naruse [176]
143Arye Nehorai [20] [34]
144Chong-Wah Ngo [152] [169]
145San Nguyen [113]
146Junchao Ni [155]
147Keiko Nogata [176]
148Hisayo Nomoto [176]
149Kazuko Ohishi [176]
150Noboru Ohnishi [7] [10]
151Fumiko Ohta [176]
152Yunhe Pan [32]
153Hawk-Yin Pang [182]
154Chaslav Pavlovic [20]
155Jian Pei [36]
156Qiang Peng [153] [157]
157Jeff Phillips [144]
158Rachel Pottinger [71]
159Hanlai Pu [200]
160Gavino Puggioni [145]
161Zhenyu Qi [91] [92]
162Xiaojun Qiao [171]
163Jiangmin Qin [116]
164Wei Qu [176]
165Raghu Ramakrishnan [189] [207]
166Daniela Rosner [182]
167Kenneth A. Ross [71]
168Taro L. Saito [176]
169Mitsuru Sakaizumi [176]
170Shin Sasaki [176]
171Takashi Sasaki [176]
172Karim Seada [182]
173Clifford A. Shaffer [2] [4]
174Shi-Yi Shen [35]
175Guozhen Shi [191]
176Longxing Shi [178] [200]
177Weidong Shi [124]
178Atsuko Shimada [176]
179Atsushi Shimizu [176]
180Nobuyoshi Shimizu [176]
181Tadasu Shin-I [176]
182Feng Si [187]
183Lü-Sheng Si [108]
184Adam Silberstein [61] [88] [111] [112] [120] [121] [145] [160] [170]
185Jingyan Song [191]
186Ioana Stanoi (Ioana Roxana Stanoi) [55]
187Steve G. Steinberg [5]
188Chun-Yi Su [139]
189Sumio Sugano [176]
190Noboru Sugie [7] [10]
191Hanxu Sun [191]
192Dinesh C. Suresh [46] [48] [81] [83] [90] [205]
193Hiroyuki Takeda [176]
194K.-S. Tan [106]
195Sheldon X.-D. Tan (Xiang-Dong Tan) [91] [92] [107] [129] [141] [162]
196Yufei Tao [36]
197Risi Thonangi (Risivardhan Thonangi) [209]
198Jing Tian [132]
199Atsushi Toyoda [176]
200Amin Vahdat [128]
201Frank Vahid [37] [57] [63] [69]
202Cheng Wang [171]
203Dong Wang [150]
204Haixun Wang [36] [99] [119] [148] [190] [209]
205Jonathan J. Wang [198]
206Liping Wang [53] [60] [98]
207Shuda Wang [187]
208Shuoning Wang [187]
209Tao Wang [12]
210Xinglan Wang [125]
211Xuexiang Wang [200]
212Yi-Li Wang [108]
213Yongtian Wang [174]
214Zhengning Wang [153] [157]
215Wei Wang [36]
216Wei Wei [195]
217Yuan Wen [70] [75] [76] [84] [104]
218Jennifer Widom [9] [13] [14] [17] [26] [33]
219Edward L. Wimmers [3] [6]
220Jianhui Wu [202]
221Joyce Y. Wu [143]
222Wei Wu [87] [91] [92] [96] [107] [122] [129] [140] [141] [162]
223Yun Wu [86]
224Zhaohui Wu [102]
225Gangqiang Xia [45]
226Guang Xiang [146]
227Hongtao Xie [177]
228Junyi Xie [80] [85] [89] [109] [110] [190] [206]
229Lexing Xie [188]
230Eric P. Xing [149] [173]
231Qi Xing [194]
232Lianglin Xiong [203]
233Xiaoyan Xu [177]
234Yi Xu [186] [210] [212]
235Zhan Xu [12]
236Qiang Xue [39]
237Tomoyuki Yamada [176]
238Rong Yan [67] [101] [130] [135] [159] [172] [173] [188]
239Xijin Yan [105]
240Guang Yang [182]
241Jing Yang [187]
242Jiong Yang [36]
243Laurence Tianruo Yang [126]
244Xianze Yang [184]
245Xue Dong Yang [12]
246Adam Yao [35]
247Jingnan Yao [168]
248Tianxiang Yao [54]
249Zheng Yao [192]
250Katherine A. Yelick [5]
251Ke Yi [45] [47] [55] [88]
252Huacheng C. Ying [14]
253Albert Yu [180]
254Hai Yu [45] [85] [89] [95] [109] [206]
255Jeffrey Xu Yu (Xu Yu) [119]
256Jia Yu [73] [93] [96] [97] [136] [140] [168]
257Philip S. Yu [99] [119] [148] [190]
258Jian Zhai [38]
259Chuanjun Zhang [37] [46] [52] [57] [63] [69] [87] [122]
260Deyun Zhang [195] [213]
261Dili Zhang [7] [10]
262Donghui Zhang [36]
263HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [25]
264Hua Zhang [123]
265Huaguang Zhang [117] [139]
266Jian Zhang [167]
267Jie Zhang [143] [166]
268Min Zhang [164]
269Rong Zhang [54]
270Tao Zhang [191]
271Xiangyu Zhang [94]
272Xiaoyun Zhang [177]
273Yi Zhang [204] [211]
274Youtao Zhang [15] [18] [41] [42] [43] [44] [72] [73] [74] [77] [82] [87] [94] [113] [122] [124] [127] [133] [151] [183] [185] [186] [193] [208] [210] [212]
275Yunyi Zhang [195] [213]
276Zhen Zhang [105]
277Bin Zhao [79]
278Bo Zhao [208] [210] [212]
279Chunjiang Zhao [171]
280Li Zhao [51] [212]
281Jiang Zheng [151]
282Ying Zheng [180]
283Liou Zhi [177]
284Shouming Zhong [201] [203]
285Hao Zhou [165]
286Jian Zhou [86]
287Jingren Zhou [71]
288Ping Zhou [193] [208] [212]
289Shoujun Zhou [174]
290Xiuyi Zhou [183] [186] [210]
291Angela Yun Zhu [126]
292Changqian Zhu [123] [153] [157] [194]
293Qingsheng Zhu [177]
294Yueting Zhuang [19] [21] [24] [25] [28] [29] [31] [32] [40] [50] [68] [100] [138]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)