dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Donghua Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2004
4EEGe He, Donghua Liu, Yuzhong Sun, Zhiwei Xu: Design and Implementation of a 3A Accessing Paradigm Supported Grid Application and Programming Environment. ISPA 2004: 484-488
3EEZhiwei Xu, Wei Li, Li Zha, Haiyan Yu, Donghua Liu: Vega: A Computer Systems Approach to Grid Computing. J. Grid Comput. 2(2): 109-120 (2004)
2003
2EEGe He, Donghua Liu, Zhiwei Xu, Lin Li, Shengliang Xu: Research on User Programming Environment in Grid. GCC (1) 2003: 778-785
1EEZhiqiang Hou, Donghua Liu, Zhiwei Xu, Wei Li: GSRP: An Application-Level Protocol for Grid Environments. GCC (1) 2003: 825-828

Coauthor Index

1Ge He [2] [4]
2Zhiqiang Hou [1]
3Lin Li [2]
4Wei Li [1] [3]
5Yuzhong Sun [4]
6Shengliang Xu [2]
7Zhiwei Xu [1] [2] [3] [4]
8Haiyan Yu [3]
9Li Zha [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)