dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuan-Yuan Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
3EEHui Yu, Feng Wang, Kang Tu, Lu Xie, Yuan-Yuan Li, Yi-Xue Li: Transcript-level annotation of Affymetrix probesets improves the interpretation of gene expression data. BMC Bioinformatics 8: (2007)
2006
2EEYuan-Yuan Li, Lei Qin, Zong-Ming Guo, Lei Liu, Hao Xu, Pei Hao, Jiong Su, Yixiang Shi, Wei-Zhong He, Yi-Xue Li: In silico discovery of human natural antisense transcripts. BMC Bioinformatics 7: 18 (2006)
1EEQiang Lu, Pei Hao, Vasa Curcin, Wei-Zhong He, Yuan-Yuan Li, Qing-ming Luo, Yike Guo, Yi-Xue Li: KDE Bioscience: Platform for bioinformatics analysis workflows. Journal of Biomedical Informatics: 440-450 (2006)

Coauthor Index

1Vasa Curcin [1]
2Yike Guo [1]
3Zong-Ming Guo [2]
4Pei Hao [1] [2]
5Wei-Zhong He [1] [2]
6Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2] [3]
7Lei Liu [2]
8Qiang Lu [1]
9Qing-ming Luo [1]
10Lei Qin [2]
11Yixiang Shi [2]
12Jiong Su [2]
13Kang Tu [3]
14Feng Wang [3]
15Lu Xie [3]
16Hao Xu [2]
17Hui Yu [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)