dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yinong Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
3EEJie Ji, Yinong Li, Ling Zheng: Self-Adjusting Fuzzy Logic Control for Vehicle Lateral Control. FSKD (2) 2007: 614-618
2EEJuwei Shi, Yao Wang, Lanzhi Gu, Lichun Li, Wenjie Lin, Yinong Li, Yang Ji, Ping Zhang: A Hierarchical Peer-to-Peer SIP System for Heterogeneous Overlays Interworking. GLOBECOM 2007: 93-97
2005
1EEYinong Li, Zheng Ling, Yang Liu, Yanjuan Qiao: Method of Fuzzy-PID Control on Vehicle Longitudinal Dynamics System. FSKD (1) 2005: 822-832

Coauthor Index

1Lanzhi Gu [2]
2Jie Ji [3]
3Yang Ji [2]
4Lichun Li [2]
5Wenjie Lin [2]
6Zheng Ling [1]
7Yang Liu [1]
8Yanjuan Qiao [1]
9Juwei Shi [2]
10Yao Wang [2]
11Ping Zhang [2]
12Ling Zheng [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)