dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Songgang Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
6EEZhi-yu Peng, Xin Zhou, Linchuan Li, Xiangchun Yu, Hongjiang Li, Zhiqiang Jiang, Guangyu Cao, Mingyi Bai, Xingchun Wang, Caifu Jiang, Haibin Lu, Xianhui Hou, Lijia Qu, Zhiyong Wang, Jianru Zuo, Xiangdong Fu, Zhen Su, Songgang Li, Hongwei Guo: Arabidopsis Hormone Database: a comprehensive genetic and phenotypic information database for plant hormone research in Arabidopsis. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 975-982 (2009)
2006
5EEXiangfeng Wang, Hang He, Lei Li, Runsheng Chen, Xing Wang Deng, Songgang Li: NMPP: a user-customized NimbleGen microarray data processing pipeline. Bioinformatics 22(23): 2955-2957 (2006)
2005
4EEYunjia Chen, Yong Zhang, Yanbin Yin, Ge Gao, Songgang Li, Ying Jiang, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo: SPD - a web-based secreted protein database. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 169-173 (2005)
3EEJing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu: SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 399-402 (2005)
2EEJing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 438-441 (2005)
2004
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1Mingyi Bai [6]
2David W. Burt [2]
3Guangyu Cao [6]
4Jie Chen [2] [3]
5Runsheng Chen [5]
6Ye Chen [1]
7Yunjia Chen [4]
8Lijuan Cong [2]
9Mingtao Dai [1] [2] [3]
10Xing Wang Deng [5]
11Lin Fang [2]
12Tao Feng [3]
13Jian Fu [1]
14Xiangdong Fu [6]
15Ge Gao [4]
16Xiaocheng Gu [4]
17Hongwei Guo [6]
18Hang He [5]
19Ximiao He [1] [2] [3]
20Xianhui Hou [6]
21Yafeng Hu [2] [3]
22Xiaobing Huang [1]
23Caifu Jiang [6]
24Ying Jiang [4]
25Zhiqiang Jiang [6]
26Yongzhi Jiao [1]
27Hongjiang Li [6]
28Lei Li [5]
29Linchuan Li [6]
30Ruiqiang Li [3]
31Shengting Li [2]
32Bin Liu [2]
33Cheng Lu [3]
34Haibin Lu [6]
35Jingchu Luo [4]
36Peixiang Ni [1]
37Zhi-yu Peng [6]
38Lijia Qu [6]
39Xiaoyu Ren [1]
40Jue Ruan [2] [3]
41Zhen Su [6]
42Jian Wang [1] [2] [3]
43Jing Wang [1] [2] [3]
44Jun Wang [1] [2] [3]
45Xiangfeng Wang [5]
46Xingchun Wang [6]
47Zhiyong Wang [6]
48Shulin Wei [1]
49Gane Ka-Shu Wong [1] [2] [3]
50Qingyou Xia [3]
51Zhonghuai Xiang [3]
52Huanming Yang [1] [2] [3]
53Chen Ye [2] [3]
54Yanbin Yin [4]
55Guo Yu [3]
56Jun Yu [1] [2] [3]
57Xiangchun Yu [6]
58Haifeng Yuan [3]
59Jianguo Zhang [1]
60Yong Zhang [1] [2] [4]
61Hongyu Zhao [1]
62Wenming Zhao [1]
63Xin Zhou [6]
64Zeyang Zhou [3]
65Jianru Zuo [6]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)