dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lin Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
49EELin Li, Bao-Yan Gu, Li Chen: The Topological Characteristics and Community Structure in Consumer-Service Bipartite Graph. Complex (1) 2009: 640-650
48EEJinlian Wang, Jian Zhang, Lin Li: A Method for Modeling Gene Regulatory Network with Personal Computer Cluster. ICIC (1) 2009: 1035-1044
47EELin Li, Wenxin Zheng: A Numerical Simulation Study of the Dependence of Insulin Sensitivity Index on Parameters of Insulin Kinetics. ICIC (1) 2009: 1077-1082
46EEBiyun Hu, Yiming Zhou, Jun Wang, Lin Li, Lei Shen: Application of Item Response Theory to Collaborative Filtering. ISNN (1) 2009: 766-773
45EELin Li, Guandong Xu, Yanchun Zhang, Masaru Kitsuregawa: Enhancing Web Search by Aggregating Results of Related Web Queries. WISE 2009: 203-217
44EEZhidian Du, Lin Li, Chin-Fu Chen, Philip S. Yu, James Z. Wang: G-SESAME: web tools for GO-term-based gene similarity analysis and knowledge discovery. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 345-349 (2009)
43EEYong Wang, Lin Li, Jun Ni, Shuhong Huang: Feature selection using tabu search with long-term memories and probabilistic neural networks. Pattern Recognition Letters 30(7): 661-670 (2009)
2008
42 Lin Li, Zhenglu Yang, Ling Liu, Masaru Kitsuregawa: Query-URL Bipartite Based Approach to Personalized Query Recommendation. AAAI 2008: 1189-1194
41 Zhenglu Yang, Lin Li, Masaru Kitsuregawa: Efficient Querying Relaxed Dominant Relationship between Product Items Based on Rank Aggregation. AAAI 2008: 1261-1266
40EEShuo Xu, Lan Tao, Xin An, Lin Li: A Note on the Fast BRAIN Learning Algorithm. BMEI (1) 2008: 47-51
39EEShen Ying, Lin Li, Yang Mei, Yurong Gao: Viewshed Computation Based on LOS Scanning. CSSE (2) 2008: 984-987
38EELin Li, Shingo Otsuka, Masaru Kitsuregawa: Query Recommendation Using Large-Scale Web Access Logs and Web Page Archive. DEXA 2008: 134-141
37EEBoqiu Yuan, Yiming Zhou, Lin Li: Biased Parameter Estimation in LDA. FSKD (2) 2008: 116-120
36EEYanlei Gao, Chao Li, Lin Li: Dynamic modeling of the active vibration isolation module with magnetostrictive actuators. ICARCV 2008: 1447-1452
35EEXiangyang Mu, Nan Tang, Weixin Gao, Lin Li, Yatong Zhou: A One-Step Network Traffic Prediction. ICIC (2) 2008: 616-621
34EELin Li, Zhenglu Yang, Masaru Kitsuregawa: Using Ontology-Based User Preferences to Aggregate Rank Lists in Web Search. PAKDD 2008: 923-931
33EELin Li, Jun Ni: Reliability estimation based on operational data of manufacturing systems. Quality and Reliability Eng. Int. 24(7): 843-854 (2008)
32EEHaina Zhang, Lin Li, Xiaoyun Wang: Fast correlation attack on stream cipher ABC v3. Science in China Series F: Information Sciences 51(7): 936-947 (2008)
2007
31 Zhenglu Yang, Lin Li, Botao Wang, Masaru Kitsuregawa: Towards Efficient Dominant Relationship Exploration of the Product Items on the Web. AAAI 2007: 1483-1488
30 Lin Li, Zhenglu Yang, Masaru Kitsuregawa: Aggregating User-Centered Rankings to Improve Web Search. AAAI 2007: 1884-1885
29EELin Li, Zhenglu Yang, Botao Wang, Masaru Kitsuregawa: Dynamic Adaptation Strategies for Long-Term and Short-Term User Profile to Personalize Search. APWeb/WAIM 2007: 228-240
28EEXiang Li, Lin Li, Lei Xue: I-UDDI4M: Improved UDDI4M Protocol. CCTA 2007: 859-866
27EEXiao-wen Nie, Xianliang Lu, Hancong Duan, Lin Li, Xun Pu: On the Convergence of Chord Network. GCC 2007: 104-108
26EELin Li, Zhenglu Yang, Kulwadee Somboonviwat, Masaru Kitsuregawa: User-assisted similarity estimation for searching related web pages. Hypertext 2007: 11-20
25EEChengling Zhao, Lin Li: The Design And Implementing Of Collaborative Learning On Internet Curriculum Development. I3E (2) 2007: 355-363
24EEMeiqin Wang, Lin Li, Siu-Ming Yiu, Lucas Chi Kwong Hui, C. F. Chong, K. P. Chow, Wai Wan Tsang, H. W. Chan, Kevin K. H. Pun: A Hybrid Approach for Authenticating MPEG-2 Streaming Data. MCAM 2007: 203-212
23EEZhenglu Yang, Lin Li, Botao Wang, Masaru Kitsuregawa: Towards efficient dominant relationship exploration of the product items on the web. WWW 2007: 1205-1206
22 Juan Carlos Hernandez, Philippus Crouse, Lin Li: High-power Yb-doped Fibre Laser for Cutting Dry Pine Wood. World Congress on Engineering 2007: 1129-1134
21EEWenHui Zhou, Lin Li, GuoHai Chen, AnXi Yu: Optimality analysis of one-step OOSM filtering algorithms in target tracking. Science in China Series F: Information Sciences 50(2): 170-187 (2007)
20EEYuan Xie, Lin Li, Mahmut T. Kandemir, Narayanan Vijaykrishnan, Mary Jane Irwin: Reliability-aware Co-synthesis for Embedded Systems. VLSI Signal Processing 49(1): 87-99 (2007)
2006
19EEXiaochun Yang, Lin Li, Yiu-Kai Ng, Bin Wang, Ge Yu: Associated Load Shedding Strategies for Computing Multi-joins in Sensor Networks. DASFAA 2006: 50-64
18EEDongfeng Han, Wenhui Li, Xiaosuo Lu, Lin Li, Yi Wang: Graph-Based Fast Image Segmentation. SSPR/SPR 2006: 468-474
17EEYiyu Cai, Baifang Lu, Zhaowei Fan, Chandrasekaran Indhumathi, Kian Teck Lim, Ching Wern Chan, Yuan Jiang, Lin Li: Bio-edutainment: Learning life science through X gaming. Computers & Graphics 30(1): 3-9 (2006)
16EEBaifang Lu, Zhaowei Fan, Jianmin Zheng, Lin Li: Bio-native Shape Modeling and Virtual Reality for Bio Education. Int. J. Image Graphics 6(2): 251-266 (2006)
2005
15EESuresh Srinivasan, Lin Li, Narayanan Vijaykrishnan: Simultaneous Partitioning and Frequency Assignment for On-Chip Bus Architectures. DATE 2005: 218-223
14EEVijay Degalahal, Lin Li, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin: Soft errors issues in low-power caches. IEEE Trans. VLSI Syst. 13(10): 1157-1166 (2005)
2004
13EEYuan Xie, Lin Li, Mahmut T. Kandemir, Narayanan Vijaykrishnan, Mary Jane Irwin: Reliability-Aware Co-Synthesis for Embedded Systems. ASAP 2004: 41-50
12EELin Li, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin: A Crosstalk Aware Interconnect with Variable Cycle Transmission. DATE 2004: 102-107
11EELin Li, Vijay Degalahal, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin: Soft error and energy consumption interactions: a data cache perspective. ISLPED 2004: 132-137
10EELin Li, Clark Verbrugge: A Practical MHP Information Analysis for Concurrent Java Programs. LCPC 2004: 194-208
9EEDeepak Chawla, Lin Li, Stephen Scott: On approximating weighted sums with exponentially many terms. J. Comput. Syst. Sci. 69(2): 196-234 (2004)
2003
8EELin Li, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin, Ismail Kadayif: CCC: Crossbar Connected Caches for Reducing Energy Consumption of On-Chip Multiprocessors. DSD 2003: 41-49
7EEGe He, Donghua Liu, Zhiwei Xu, Lin Li, Shengliang Xu: Research on User Programming Environment in Grid. GCC (1) 2003: 778-785
6EELin Li, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin: Adapative Error Protection for Energy Efficiency. ICCAD 2003: 2-7
5EELin Li, Ismail Kadayif, Yuh-Fang Tsai, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin, Anand Sivasubramaniam: Managing Leakage Energy in Cache Hierarchies. J. Instruction-Level Parallelism 5: (2003)
2002
4EEXiao-ping Liu, Lin Li, Yue-tong Luo, Yi-can Wu, Li-jian Qiu: Research on Tokamak Conceptual Design Based on Cooperative Template. CSCWD 2002: 134-138
3EELin Li, Ismail Kadayif, Yuh-Fang Tsai, Narayanan Vijaykrishnan, Mahmut T. Kandemir, Mary Jane Irwin, Anand Sivasubramaniam: Leakage Energy Management in Cache Hierarchies. IEEE PACT 2002: 131-140
2EEJing Wu, Lin Li, Lei Yi: KDD in the Optimization of GSM Network. Applied Artificial Intelligence 16(2): 97-115 (2002)
2001
1EEDeepak Chawla, Lin Li, Stephen Scott: Efficiently Approximating Weighted Sums with Exponentially Many Terms. COLT/EuroCOLT 2001: 82-98

Coauthor Index

1Xin An [40]
2Yiyu Cai [17]
3Ching Wern Chan [17]
4H. W. Chan [24]
5Deepak Chawla [1] [9]
6Chin-Fu Chen [44]
7GuoHai Chen [21]
8Li Chen [49]
9C. F. Chong [24]
10K. P. Chow [24]
11Philippus Crouse [22]
12Vijay Degalahal [11] [14]
13Zhidian Du [44]
14Hancong Duan [27]
15Zhaowei Fan [16] [17]
16Weixin Gao [35]
17Yanlei Gao [36]
18Yurong Gao [39]
19Bao-Yan Gu [49]
20Dongfeng Han [18]
21Ge He [7]
22Juan Carlos Hernandez [22]
23Biyun Hu [46]
24Shuhong Huang [43]
25Lucas Chi Kwong Hui [24]
26Chandrasekaran Indhumathi [17]
27Mary Jane Irwin [3] [5] [6] [8] [11] [12] [13] [14] [20]
28Yuan Jiang [17]
29Ismail Kadayif [3] [5] [8]
30Mahmut T. Kandemir [3] [5] [6] [8] [11] [12] [13] [14] [20]
31Masaru Kitsuregawa [23] [26] [29] [30] [31] [34] [38] [41] [42] [45]
32Chao Li [36]
33Wenhui Li [18]
34Xiang Li [28]
35Kian Teck Lim [17]
36Donghua Liu [7]
37Ling Liu [42]
38Xiao-ping Liu [4]
39Baifang Lu [16] [17]
40Xianliang Lu [27]
41Xiaosuo Lu [18]
42Yue-tong Luo [4]
43Yang Mei [39]
44Xiangyang Mu [35]
45Yiu-Kai Ng [19]
46Jun Ni [33] [43]
47Xiao-wen Nie [27]
48Shingo Otsuka [38]
49Xun Pu [27]
50Kevin K. H. Pun [24]
51Li-jian Qiu [4]
52Stephen Scott [1] [9]
53Lei Shen [46]
54Anand Sivasubramaniam [3] [5]
55Kulwadee Somboonviwat [26]
56Suresh Srinivasan [15]
57Nan Tang [35]
58Lan Tao [40]
59Yuh-Fang Tsai [3] [5]
60Wai Wan Tsang [24]
61Clark Verbrugge [10]
62Narayanan Vijaykrishnan (Vijaykrishnan Narayanan) [3] [5] [6] [8] [11] [12] [13] [14] [15] [20]
63Bin Wang [19]
64Botao Wang [23] [29] [31]
65James Zijun Wang (James Z. Wang) [44]
66Jinlian Wang [48]
67Jun Wang [46]
68Meiqin Wang [24]
69Xiaoyun Wang [32]
70Yi Wang [18]
71Yong Wang [43]
72Jing Wu [2]
73Yi-can Wu [4]
74Yuan Xie [13] [20]
75Guandong Xu [45]
76Shengliang Xu [7]
77Shuo Xu [40]
78Zhiwei Xu [7]
79Lei Xue [28]
80Xiaochun Yang [19]
81Zhenglu Yang [23] [26] [29] [30] [31] [34] [41] [42]
82Lei Yi [2]
83Shen Ying [39]
84Siu-Ming Yiu [24]
85AnXi Yu [21]
86Ge Yu [19]
87Philip S. Yu [44]
88Boqiu Yuan [37]
89Haina Zhang [32]
90Jian Zhang [48]
91Yanchun Zhang [45]
92Chengling Zhao [25]
93Jianmin Zheng [16]
94Wenxin Zheng [47]
95WenHui Zhou [21]
96Yatong Zhou [35]
97Yiming Zhou [37] [46]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)