dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wuchun Cao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2006
3EEJianping Guo, Yong Xue, Shaobo Zhong, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Liqun Fang: Preliminary Study of Avian Influenza A Infection Using Remote Sensing and GIS Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2006: 9-12
2005
2EEShaobo Zhong, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianping Guo, Liqun Fang: Explore Disease Mapping of Hepatitis B Using Geostatistical Analysis Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2005: 464-471
1EEJianping Guo, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianqin Wang, Liqun Fang: eMicrob: A Grid-Based Spatial Epidemiology Application. International Conference on Computational Science (3) 2005: 472-475

Coauthor Index

1Chunxiang Cao [1] [2] [3]
2Liqun Fang [1] [2] [3]
3Jianping Guo [1] [2] [3]
4Xiaowen Li [1] [2] [3]
5Jianqin Wang [1]
6Yong Xue [1] [2] [3]
7Shaobo Zhong [2] [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)